Aldono:Vortaro germana-Esperanto r

< Aldono:Vortaro germana-Esperanto < Vortaro germana-Esperanto r

Rabatt - rabato, (Rabatt geben, Rabatt gewähren) doni rabaton, konsenti rabaton, rabati

rabattieren - rabati

Rabatz - malkvietego, (Lärm) bruego

Rabbi - rabeno

Rabbiner - (judischer Prediger) rabeno

Rabe - korako, korvo

Rabenkrähe - nigra korvo

rabenschwarz - korvonigra, (kohlenschwarz) karbonigra, nigra kiel korvo, nigrega

Rabenvögel - korvedoj

rabiat - furioza, rabia, (grob) kruda, (brutal) brutala

Rabulist - falsisto

Rache - revenĝismo, venĝo

Rachegefühl - resentimento

Rachelosigkeit - senvenĝeco

Rachen - (Anatomie) buŝego, glutejo, gorĝo, postbuŝo, faringo, (Tierrachen) faŭko

Rachenblüter - skrofulariacoj

Rachenkatarrh - faringito, faringa inflamo

Rachenmandel - (Anatomie) faringa tonsilo

Rachenputzer - (Umgangssprache: alkoholisches Getränk) acida vino, vinaĉo

Racheschrei - krio pri venĝo, venĝokrio

Rachgier - venĝeno

rachgierig - venĝema

Rachitis - (Medizin) rakito

rachitisch - (Medizin) rakita

Rachsucht - venĝemo

rachsüchtig - venĝema

Racker - friponeto, eta petolulo

Rackerei - (Schinderei) penego, klopodego

rackern - klopodegi, (plagen) penegi

Racket - (Tenisschläger) rakedo

Rad - rado, (Fahrrad) biciklo, (Sport: ein Rad schlagen) fari radon, paro montras radon

Rad-Rennfahrer - konkurs-biciklisto

Radachse - (Technik) radakso

Radachslager - (Technik) radakslagro

Radar - radaro

Radarkontrolle - (Verkehr) radarkontrolo

Radarschirm - radarekrano

Radau - (Lärm) bruo, bruego, (Tumult) tumulto

Radball - biciklopilko

Radballspiel - biciklopilkado

radebrechen - fuŝparoli, (stottern) balbuti

radeln - bicikli

radfahren - bicikli

Radfahrer - biciklisto

Radfelge - (Technik) radrondo

Radi - (Botanik) rafano

radial - radiala

Radialreifen - (Kfz) radialpneŭmatiko

Radiant - (Mathematik) radiano

Radiation - (Optik) radiacio, radiado

Radiator - (Technik) radiatoro

radieren - skrapi, forskrapi, (Kunst) akvaforti

Radiergummi - frotgumo, skrapgumo

Radierkunst - (Mal, Ätzkunst) gravuraĵo

Radierrückstand - skrapaĵo

Radierstelle - frotaĵo

Radierung - (Kunst) akvaforto

Radieschen - (Botanik) rafaneto, refaneto

Radikal - (Chemie) radikalo, (Mathematik) radikilo

radikal - radikale, (extrem) ekstrema, ĝisfunda

Radikaler - (Politik, Peson) radikalulo

Radikalismus - radikalismo

Radikalist - radikalulo

Radikalmensch - radikalulo, ekstremisto

Radikand - radikigato

Radio - (Rundfunk) radio, radioaparato, radiofono, (im Radio) en la radio

Radio-Beeinflussung - (Elektronik) interfero

Radio-Sendung - dissendaĵo

Radio-Wellenband - bendo

radioaktiv - (Physik) radioaktiva, (radioaktive Abfälle) radioaktivaj defalaĵoj, (radioaktiver Niederschlag) radioaktiva precipitaĵo

radioaktivität - (Physik) radioaktiveco

Radioaktivität - radioaktiveco

Radioamateur - radioamatoro

Radioapparat - radio, radioaparato

Radioaufnahme - radiosurbendigo

Radioempfänger - radiofono

Radiogerät - radio, radioaparato, radiofono

Radiogleichrichterröhre - radiokenotrono

Radiografie - radiografio

Radiohörer - radioaŭskultanto

Radiologe - (Medizin) radiologo

Radiologie - (Medizin) radiologio

radiologisch - radiologia

Radiometer - radiometro

Radioröhre - radiovalvo

Radiosendung - radiosendaĵo, radiodisaŭdigo, (Rundfunksendung) radioelsendo, radioelsendaĵo

Radioskopie - radioskopio

Radiostation - radiostacio

Radiostudio - radiostudio

Radiotelegraphie - radiotelegrafio

Radioteleskop - (Astronomie) radioteleskopo

Radiotherapie - (Medizin) radioterapio

Radioübertragung - (Rundfunk) transsendado, dissendo, dissendado, radiodissendo, radiodissendado

Radium - (Chemie) radiumo

Radiumbehandlung - radiumterapio, kuriterapilo

radiumhaltig - radiumenhavanto, enhavanta radiumon

Radiumtherapie - (Medizin) radiumterapio

Radius - (Geologie) radio, radiuso

Radiusvektor - polusa distanco, polusdistanco, radiusvektoro

radizieren - (Mathematik, Botanik) radiki

Radkappe - (Kfz) naboĉapo

Radkranz - (Technik) radkrono

Radkurve - cikloido

Radler - biciklisto

Radnabe - (Kfz) radnabo

Radnetzspinne - araneo

Radnetzspinnen - araneedoj

Radon - (Edelgas) radono

Radreifen - bendo, radringo

Radrennbahn - biciklokonkursejo, biciklorapidleno, biciklorapidveturejo

Radrennen - biciklosprinto

Radrennfahrer - biciklosprintisto, konkursbiciklisto

Radsatz - (Eisenbahn) radakskompleto

Radscha - (indischer Fürst) raĝo, raĝao, raĵao

Radschaufel - (Paddel) padelo

radschlagen - (Sport) fari radon

Radspeiche - radspoko

Radsport - ciklismo, bicikla sporto

Radsportler - ciklisto, biciklisto

Radtour - bicikla ekskurso

Radwechsel - radŝanĝo

raffen - akumuli, drapiri, (mit Spange) agrafi, (gierig fassen raffen) avide ekpreni, avide kapti

Raffgier - avido al posedaĵo, avido al mono

Raffinade - (Zuckerraffinade) sukera rafinaĵo

Raffination - (Reinigung) rafinacio, (Chemie) rafinado

Raffinerie - rafinejo, (Verfahren) rafinado

Raffinesse - rafineco, (Schlauheit) ruzeco

raffinieren - (Öl, Zucker läutern) rafini

raffiniert - malkruda, ruza, (durchtrieben) artifikema, (schlau) ruzega, (Tech, Öl, Zucker) rafinita

Raffiniertheit - (Schläue) rafineco, ruzeco

Raffsucht - ekprenavideco al posedaĵo, ekprenavideco al mono

Rage - (Mut) furiozo

ragen - (herausragen) elstari

Raglan - raglano

Ragout - raguo, (Bohnenragout, Fleischragout) kasuleto

Ragtime - (Tanz) ragtimo

Rah - (Schiff) jardo

Rahe - anteno, (Schiff) jardo

Rahm - (Sahne) kremo, (geschlagener Rahm) kremaĵo

rahmen - kadri, (Bild einrahmen) enkadrigi

Rahmen - krado, limito, (Türrahmen, Fensterrahmen) kadro, (Bilderrahmen) kadraĵo, (Schema) skemo, (Montagegestell) framo, (im Rahmen von) en la kadro de, enkadre de, framo, kadraĵo, (im Rahmen) enkadre, kadre

Rahmenantenne - (Radio) kadroanteno

Rahmengerüst - framskeleto

Rahmengitter - latlatiso

Rahmkäse - kremfromaĝo

Rahsegel - (Schiff) jardovelo

Rahsegelleine - (Schiff) buleno

Rainfarn - ordinara krizantemo

Rakete - fuzaĵo, raketo, (auch Militär) raketo, (Rakete abschießen) lanĉi, (eine startklare Rakete) lanĉopreta raketo, (interkontinentale Rakete) interkontinenta raketo

Raketenabschuss - lanĉado

Raketenabschuß - lanĉdo

Raketenabwehrmittel - raketdefendilo

Raketenbrandsatz - fuzaĵo

Raketenflugzeug - fuzaviadilo, raketaviadilo

Raketenstart - lanĉo de raketo, raketolanĉo

Raketentechnik - raketa tekniko

Rakett - (Tenisschläger) rakedo

Raki - (Branntwein) rakio

Ralle - ralo

Rallen - raledoj

Rallenvögel - raloformaj

Rallye - (Sport) ralio

ram - ramo (edv, Direktzugriffspeicher)

ram-Drive - ramdrajvo

Ramadan - (islamischer Fastemonat) ramadano

Rammbock - ramilo, enbatilo, ramo

Ramme - ramilo, enbatilo

rammen - (Technik) rami, (Schiff) rampuŝi

Rammler - (männliches Kaninchen) virkuniklo

Rampe - ramplo, (Laderampe) kargoramplo, ŝarĝadkajo, (Auffahrtsrampe) suprenveturejo

Rampenbeleuchtung - (Theater) planka lumilaro

Rampenlicht - planklumoj, (im Rampenlicht stehen) stari en la planklumoj, (Umgangssprache) stari en la lumo de la publikeco

Rampenlichter - (Theater) planklumoj

ramponieren - (stark beschädigen) forte difekti

Ramsch - (Schund) fikomercaĵo, aĉa varo, (Gerümpel) fatraso, (Trödelware) brikabrako

Ranch - (Farm) ranĉo

Rancher - (Farmer) ranĉisto

Rand - alo, limo, rando, (Ufer) bordo, (Typographie) marĝeno, (Saum) randaĵo, (am Rand) periferie, (an Rande) ĉerande, (Typographie) marĝene, (außer Rand und Band) senbride

Rand-Einfassung - randaĵo

randalieren - (laŭtvoĉe) bruegi, tumulti

Randalieren - bruegfaranto

Randbemerkung - surmarĝena noto, (Glosse) gloso

Randborte - (Besatz) borderaĵo

Randeinfassung - listelo

Randgebiet - randteritorio, randperiferio

Randverzierung - (Buchwesen) vinjeto

randvoll - ĝisrande plena, (übervoll) plenplena

Rang - graduso, nivelo, titolo, (Stellung) rango, (Theater) balkono, (oberster Rang) galerio, (jemanden den Rang ablaufen) superi iun, antaŭveni en la rango

Range - (unartiges Kind) maldeca knabo, petolema knabo, (Straßenjunge) stratbubo

Rangelei - interbataletado

rangeln - (raufen) interbataleti

Rangerhöhung - rangaltiĝo, promocio

rangesmäßig - laŭranga

ranggemäß - laŭgrade

ranghöher - superranga

Rangierbahnhof - (Eisenbahn) manovra stacio, ranĝostacio

rangieren - rangi, ranĝi, (Eisenbahn) impulsmanovri, (manövrieren) manovri

Rangierlokomotive - manovrolokomotivo

Rangierstellwerk - manovradregadejo, manovrad-regadejo

Rangliste - (Sport) ranglisto

rangmäßig - laŭranga

Rangordnung - hierarĥio, rangordo, hierarkio, (Rangordnung betreffend) hierarĥia, hierarkia

Rangstufe - rango, (Staat) grado

Rangältester - dojeno

ranhalten - (sich beeilen) sin rapidi

Ranke - ĉiro, sarmento, (Botanik) volvobranĉo, (Kletterhalm) grimpotigo, (Schlinggewächs) volvokreskaĵo, ĉiro

ranken - volve grimpi, (sich ranken) volviĝi, ĉiri

rankenförmig - arabeska

ranmüssen - devi kunlabori

Ranunkel - ranunkolo

Ranzen - valizo, (Schulranzen) lerneja tornistro

ranzig - ranca, (ranzig werden) ranciĝi, estiĝi ranca

Rapier - (Fechtwaffe) rapiro, skermarmilo

Rappe - (schwarzes Pferd) nigra ĉevalo

Rappen - (schweizer Münze) centimo, (auf Schusters Rappen, zu Fuß) perpiede

Rapport - (Bericht) raporto, raportado

rapportieren - raporti

Raps - (Botanik) kolzo, (Rapsöl) kolzooleo

rapschen - (schnell wegnehmen) rapide forpreni

Rapsöl - kolzooleo

Rapunzel - (Salat) rapunkolo, valerianelo

Rapunzen - (Botanik) valerianelo

rar - rara, (selten) malofta, (karg) malabunda

Rares - maloftaĵo

Rarheit - rareco

Rarität - raraĵo, (Seltenheit) maloftaĵo

rasant - rapidega, ŝtorma, tre rapida

rasch - rapida, prompta, (behend) rapidmova, vigla

rascheln - brueti, (knistern, knacksen) kraketi, (Papier oder Seide) susuri

Rascheln - kraketo

rasen - febri, (eilen) rapidegi, kuregi, (wüten) furiozi, (mit dem Auto) furioze veturi

Rasen - razeno, (Grasteppich) gazono, (schnelles Fahren) rapidego, rapidega veturo

rasend - furioza, (schrecklich) terura

Rasenmäher - gazontondilo

Rasenschere - gazontondilo

Rasentennis - laŭnteniso

Raser - rapidveturanto

Raserei - furoro, rabio, (Wut) furiozeco, (Eile) rapidego

Rasierapparat - razilo, razoaparato

Rasiercreme - razokremo

rasieren - (jemanden) razi, (sich rasieren) sin razi

Rasieren - razado

Rasierer - razilo, razoaparato

Rasiermesser - razilo, razotranĉilo

Rasierpinsel - razopeniko

Rasierseife - razosapo

Rasierwasser - (Rasierlotion) postraza locio

Rasierzeug - razilaro

Raspel - raspilo

raspeln - raspi

Rasse - raso, (Rassehund) purrasa hundo

Rassel - (Kinderrassel) raslilo

Rasselbande - petolema infanaro

rasseln - stertori, (metallisch klingen) tinti, (Medizin: in den Bronchien rasseln) rasli, (klappern) klaki, klaketi

Rasseln - stertoro

Rassenbewusstsein - rasismo

Rassendiskriminierung - rasodiskriminacio

Rassenforscher - antropologo

Rassenforschung - antropologio

Rassenfrage - rasa problemo

Rassenhygene - eŭgeniko

Rassenintegration - rasointegriĝo

Rassenkunde - antropologio

Rassenkämpfe - interrasaj bataloj

Rassentrennung - rasapartigo

Rassentypus - rastipo

Rassenunterschiede - rasaj diferencoj

Rassereinheit - rasopureco

rassig - bonrasa, (reinrassig) purrasa

rassisch - rasa

Rassismus - rasismo

rassistisch - rasisma, rasista

Rast - halto, (Ruhe) ripozo, ripozeto

Raste - (Technik: Stützkerbe) apognoĉo, ripoznoĉo

rasten - halti, (ruhen) ripozi

Raster - rastro

rastern - rastri

rastlos - senhalta, (ruhelos) senripoza

Rastplatz - etapo, haltloko, ripezejo, stadio

Rastral - rastralo

Raststelle - ripezejo

Rasur - razado

Rat - konsilanaro, konsilantaro, konsilistaro, konsilo, (Körperschaft, Amt) konsilantaro, konsilio, (Titel) konsilisto, (rat geben) konsili, doni konsilon, (jemanden um Rat fragen) konsulti iun, demandi iun pri konsilo, (mit Rat und Tat helfen) helpi per konsilo kaj helpo

Rate - kvoto, pago laŭ partoj, partopago, (in Raten zahlen) pagi laŭparte, pagi laŭ partoj

Raten - (in Raten) laŭparte

raten - konsili, (empfehlen) rekomendi, (erraten) diveni, (Rätsel raten) solvi enigmojn

ratenweise - laŭparte

Ratenzahlung - laŭparta pagado, poparta pagado, (Schuldenabzahlung in Raten) anuitato

ratgeben - konsili

Ratgebende - konsilantaro

Ratgeber - konsilanto, (Berater) mentoro

Rathaus - magistrata domo, magistratejo, urbdomo, (Stadthaus) urbodomo

Ratifikation - ratifiko

ratifizieren - ratifiki

Ratifizierung - ratifiko

Ratifizierungsurkunde - ratifika akto

Ratio - (Vernunft) racio

Ration - (Portion) porcio, difinita kvanto, (in Rationen einteilen) porciumi

rational - racia, racionala

Rationalisator - raciiganto

rationalisieren - porciumi, raciigi, racionalizi

Rationalisierung - raciigo

Rationalisierungsvorschlag - raciiga propono

Rationalismus - raciismo, racionalismo

Rationalist - racionalisto

rationalistisch - racionalista, racionalisma

Rationalität - racieco, racio

rationell - racia, laŭracia, (etwas rationell einrichten) aranĝi ion laŭracia maniero, aranĝi ion laŭracia metodo

rationieren - porciumi, difini la kvantojn

Rationierung - porcionumado, porciumado

ratlos - senkonsila, (hilflos) senhelpa, (bestürzt) konsternita, (perplex) perpleksa

Ratlosigkeit - senkonsileco, (Hilflosigkeit) senhelpeco, (Bestürztsein) konsterniteco

ratsam - konsilinda

Ratsche - raslilo

ratschen - (reden) balilaĉi

Ratschlag - konsilo

ratschlagen - (beraten) konsili

Ratschläge - konsilaro

Ratsherr - magistrano, magistratano, senatano

Ratsversammlung - konsilanaro, konsilantaro, konsilistaro, konsilo, magistrata kunsido, (jüdische Ratsversammlung) sinedrio

Ratte - rato

Rattenfalle - ratkaptilo

Rattenfänger - ratkaptanto, ratkaptisto

Rattengift - ratveneno, raticido

rattern - (rumpeln) pumpumi

ratulation - gratulo, gratulado

rau - malmilda

Raub - rabo, rabado, (Geraubtes) rabaĵo, (Beute) predo

Raubbau - ekscesa ekspluato, troa ekspluato

Raubdruck - (Buchwesen) pirata eldono

rauben - predi, rabi

Rauben - rabado

Raubgang - rabirado

raubgierig - rabavida

Raubinvasion - rabinvado

raubkopieren - ŝtelkopii

Raubmord - rabmurdo

Raubmöve - rabmevo, lestro

Raubritter - rabistokavaliro

Raubtier - rabobesto

Raubtiere - rabobestoj

Raubtierkäfig - rabobesta kaĝo, rabobestokaĝo

Raubzug - rabinvado, rabirado

Rauch - fumego, fumo, (in Rauch aufgehen) fumiĝi, (vom Feuer verbraucht werden) konsumiĝi de fajro

Rauchabzug - fumellasejo, fumtubo, fumodetiro

Rauchen - fumado, (sich das Rauchen abgewöhnen) sin malkutimigi la fumadon

rauchen - fumi, (kettenrauchen) ĉenfumi

Raucher - fumanto, (Kettenraucher) ĉenfumanto

Raucherabteil - fumantokupeo, kupeo por fumantoj, fumkupeo

Raucherkrebs - (Medizin) kancero de la fumantoj

Rauchfahne - fumstrio

Rauchfang - kamentubo

Rauchfangkehrer - kamenpurigisto

rauchfarben - fumkolora

rauchfarbig - fumkolora

Rauchfleisch - fumaĵita viando

Rauchglas - fumkolora vitro

rauchig - fuma, (verraucht) fumoplena, fumplena

rauchlos - senfuma

Rauchsalon - fumsalono, fumejo

Rauchschwaden - fumondoj, fumrubandoj

Rauchschwalbe - (Vogelart) kamphirundo

Rauchtabak - fumtabako, (Pfeifentabak) pipotabako

Rauchverzehrer - fumsorbilo

Rauchware - (Pelzware) peltproduktaĵoj

Rauchwaren - (Tabakwaren) tabakvaroj, tabakaĵoj

Rauchwolke - fumnubo, nubo el fumo

Rauchzimmer - fumsalono, fumĉambro, fumejo

Raufasertapete - (Rauhfasertapete) lignera tapeto, grajntapeto

Raufbold - batemulo, (Rowdy) huligano

Raufe - raŭfo, (Heuraufe) rako

raufen - interbatigi, (sich raufen) interbatiĝi

Rauferei - interbatiĝo

raufwütig - interbatiĝema, (roh) huliganeca

rauh - aspra, hirta, kala, malglata, (Stimme) raŭka, (grob) kruda, maldelikata, (barsch) bruska, (Wesen, Wetter) malmilda, (streng) severa, (scharf) akra, (rauh behandeln) malkaresi, (in rauhen Mengen) en grandaj kvantoj

Rauhbank - (Langhobel) longrabotilo

rauhbeinig - (bockig) obstina

Rauheit - malglateco, (Grobheit) maldelikateco, krudeco, (Wetter) malmildeco

Rauhfutter - (Landwirtschaft) furaĝo el fojno kaj pajlo

Rauhfußhühner - tetraonedoj

rauhhaarig - malglathara, (zottlig) vila

Rauhhaarpinscher - grifono

Rauhheit - malglateco, malmildeco

Rauhputz - (Bauwesen) malglatstukaĵo

Rauhreif - (Metereologie) prujno

rauhstimmig - raŭkvoĉa, raŭkvoĉe

Rauke - eruko

Raukenkohl - eruko

Raum - ĉambro, ejo, (Salon) salono, (freier Raum) spaco, (Schiffsraum) holdo, (Geographie) areo, (Raum im Raumschiff) spackajuto

Raum-Tonwiedergabe - stereofonio

Raumanzug - kosma skafandro, skafandro

Raumausstatter - dekoraciisto

Raumbild - stereoskopia bildo

Raumbildbetrachter - (Optik: Stereoskop) stereoskopo

raumbildlich - stereoskopia

Raumeinheiten - (Naturwaren) volumenounitoj

Raumfahrer - kosmoveturanto

Raumfahrt - kosma veturado, spacveturado

Raumfahrtflugplatz - kosmodromo

Raumflug - interastra flugo, spacveturado

Raumhafen - kosmodromo

Rauminhalt - volumeno

Raumklang - akustiko, stereofonia sono

Raumkurve - neebena kurbo

Raumlehre - (Geometrie) geometrio

Raummangel - manko de spaco, spacomanko

Raummeter - (Holzmaß) stero

Raumpflegerin - purigistino, ĉambropurigistino

Raumplanung - terspaca planado

Raumschiff - kosmoŝipo, kosma ŝipo

Raumschiffkanzel - spackajuto

Raumsicht - perspektivo

Raumsonde - kosma sondilo, kosmosondilo

Raumstation - (Raumfahrt) orbita stacio

Raumstrahlungsmesser - etrioskopo

Raumton - stereofonia sono

Raumwinkel - solida angulo

raunen - (flüstern) flustri, (murmeln) murmureti

Raupe - (Zoologie) raŭpo, (Technik) ĉenbendo

Raupenantrieb - movigo per raŭpoj

Raupenfahrzeug - raŭpoveturilo

Raupenschlepper - ĉenbenda traktoro, raŭpotraktoro

Rausch - ebrieco, (Begeisterung) entuziasmego, (Zauber) ravo, (Entzückung) ekstazo, (in einen Rausch versetzen) ebriigi, ekstazigi, (in einen Rausch fallen) ekstaziĝi

rauschen - (leise Rauschen, Blätter) murmuri, (rascheln) susuri, (Bach: murmeln) lirli, (Wellen, Wind) muĝi

Rauschgift - drogaĉo, drogo, narkotikaĵo, (Haschisch) haŝiŝo

Rauschgiftsucht - narkotismo

Rauschgiftsüchtiger - drogemulo, narkotaĵemulo, narkotikmaniulo

rausmachen - kolekti

Raute - lozanĝo, (EDV, Zeichen) dieso, krado, (Rhombus) rombo, (Botanik) ruto

Rautengewächse - rutacoj

Ravioli - (Nudelgericht) raviolo

Raygras - lolo

razemischeKörper - (Botanik) racemaĵo

razemös - racema

Razzia - razio, polica traserĉo, policia kontrolo

Reagenzglas - provtubo, provtubeto

reagieren - reagi, (Chemie) reakcii

Reaktanz - reaktanco

Reaktion - reago, (Chemie) reakcio

Reaktionsstoff - (Chemie) katalizilo

reaktionär - reakcia

Reaktionär - reakciulo

reaktiv - retroaktiva

reaktivieren - reaktivigi

Reaktivierung - reaktiviĝo

reaktivigi - reaktivigi

Reaktor - reaktoro

Reaktorkern - reaktorkerno

real - reala, materiala, (wahr) efektiva

Real - realo

Realeinkommen - reala enspezo

Realisation - realigo

realisierbar - objektivigebla

realisieren - realigi, (vollbringen) efektivigi

Realismus - realismo

Realist - realisto

Realistik - realistiko

realistisch - realisma, realista

Realität - realeco, realo, (Wirklichkeit) realaĵo

Reallohn - reala salajro

Realpolitik - realpolitiko

Realschule - reallernejo

Realteil - reela parto

Realtivpronomen - rilativa pronomo

Realwert - (Sadwert) realvaloro

Reanimation - (Wiederbeleben) reanimado

reanimieren - reanimi

Rebe - (Weinrebe) rebo, vito, vinberujo

Rebell - ribelanto, ribelulo

rebellieren - ribeli

rebellierend - ribelanta

Rebellierender - ribelanto

Rebellion - ribelo, ribelado, (Aufstand) popolleviĝo

rebellisch - ribelema

Rebenbauer - vinberisto

Rebengewächse - vitacoj

Rebenzweig - (Weinbeerzweig) vitobranĉo

Rebenzüchter - vinberisto

Rebhuhn - perdriko

Reblaus - filoksero

Rebus - rebuso, (Bilderrätsel) bildenigmo

Rechen - (Gartengerät) rastilo

rechen - (zusamenrechen) rasti

Rechenanlage - komputero, komputoro

Rechenart - operacio

Rechenaufgabe - aritmetika problemo

Rechenbrett - (Historie: Abakus) abako

Rechenbuch - aritmetiklibro

Recheneinheit - (EDV) procesoro, aritmetikilo

Rechenfehler - kalkuleraro

Rechenkunst - kalkularto, aritmetiko

Rechenmaschine - abako, kalkulmaŝino

Rechenoperation - operacio

Rechenschaft - raporto, (Rechenschaft ablegen) fari raporton, (zur Rechenschaft ziehen) postuli klarigon de iu

Rechenschaftsbericht - bilancraporto

rechenschaftspflichtig - priresponda

Rechenschieber - (Mathematik) glitkalkulilo

Rechentabelle - baremo

Rechentafel - abako, baremo

Rechenvorgang - (Mathematik) operacio, algoritmo

Rechenzentrum - kalkulcentro

Recherche - (Nachforschung) esplorado, reserĉo

recherchieren - (nachforschen) esploradi

Rechnen - kalkulado, (Schulfach) aritmetiko

rechnen - kalkuli, fidi, (Mathematik) operacii, (sich etwas zur Ehre rechnen) rigardi ion kiel honoron

Rechner - kalkulanto, (edv: Computer) komputero, komputilo

rechnerisch - kalkula, perkalkula, pere de kalkulado

Rechnung - konto, (Berechnung) kalkulo, (Handel) fakturo, (Rechnung ausstellen) fakturi, (auf seine Rechnung kommen) trovi sian profiton, (auf Ihre Rechnung und Gefahr) je via konto kaj risko, (den Umständen Rechnung tragen) konsideri la cirkonstancojn

Rechnungsabschluss - saldo

Rechnungsabschluß - saldo

Rechnungsart - kalkulmetodo

Rechnungsaufstellung - kalkulo

Rechnungsbeamter - kalkulatoro

Rechnungsführer - kontisto, kvestoro

Rechnungsjahr - financa jaro

Rechnungswesen - sistemo de kontado

Recht - (Rechtswesen) juro, (Gesetz) leĝo, (Anspruch) rajto, (Vorrecht) privilegio, (im Recht sein) esti prava, pravi, (das geltende Recht) la valida juro, (von Rechts wegen) laŭ juro, (im Recht) prava, (mit Recht) rajte, prave, (zu Recht bestehen) ekzisti sur jura bazo

recht - (richtig) ĝusta, orta, prava, vera, (geeignet) taŭga, (Winkel) rekta, (gerecht) ĵusta, (sehr) tre, (Recht so!) Prave!, Aprobite!, (recht haben) pravi, (das ist mir recht) tio konvenas al mi, (jemandem recht geben) konstati ies pravecon, (Nun erst recht!) Nun spite!

rechte - (auch: rechter, rechtes) dekstra, (rechter Winkel) rekta

Rechteck - (Geometrie) ortangulo, rektangulo

rechteckig - (Geometrie) ortangula, rektangula

rechten - procesi

rechtens - rajte

Rechter - (Politik) dekstrano, dekstrulo

rechter - ĝusta

Rechtes - ĝusteco, (Richtiges) ĝustaĵo

rechtfertigbar - pravigeble

rechtfertigen - pravigi, (entschuldigen) senkulpigi, (verteidigen) apologii

rechtfertigend - apologia

Rechtfertigung - argumento, pravigo

Rechtfertigungsrede - apologio

Rechtfertigungsschreiben - dupliko

rechtgläubig - (Kirche) ortodoksa

Rechtgläubigkeit - ortodokseco, ortodoksismo

rechthabend - prava

rechthaberisch - pravema, (unbeugsam) necedema

rechtlich - (juristisch) jura, (gesetzlich) laŭleĝa, (rechtmäßig) legitima

rechtlos - senrajta, sen rajto

Rechtloser - pario

Rechtlosigkeit - senrajteco

rechtmäßig - legitima, leĝa, rajta, (gesetzlich) laŭleĝa

Rechtmäßigkeit - legitimeco, leĝeco, laŭleĝeco

Rechts - (von Rechts wegen) laŭ juro, laŭ leĝo

rechts - dekstre, (rechts um, nach rechts) dekstren, (von rechts) de dekstre, de la dekstra flanko

Rechts-Außen - (Sport) dekstra avanulo

Rechtsabweichung - (Politik) dekstra dekliniĝo

Rechtsakt - (Rechtswesen) juroakto

Rechtsangelegenheit - (Rechtswesen) jurafero

Rechtsanwalt - advokato

Rechtsanwaltschaft - advokataro

Rechtsanwendung - (Rechtswesen) jurapliko

Rechtsaußen - (Sport) dekstra avanulo

Rechtsbeamter - pretoro

Rechtsbeistand - advokato

Rechtsbelehrung - (Rechtswesen) jurinstrukcio

Rechtsberatung - (Rechtswesen) jurkonsilado

Rechtsberatungsstelle - advokata konsultejo, jura konsultejo

Rechtsbewusstsein - jurkonscio

Rechtsbewußtsein - jurkonscio

Rechtsbrauch - uzo de juro, juruzado

rechtschaffen - lojala, honesta, (tapfer) brava

rechtschaffend - honesta

Rechtschaffenheit - honesteco, braveco

Rechtschreibhilfe - ortografia kontrolsistemo, ortografia helpo

Rechtschreibkontrolle - literumilo

rechtschreiblich - ortografia

Rechtschreibprüfprogramm - (EDV) literumilo

Rechtschreibprüfung - (EDV) literumilo

Rechtschreibung - ortografio

rechtsdrehend - dekstruma

Rechtsentscheid - juĝdecido

rechtserfahren - jursperta

Rechtsfall - juĝafero, (Prozess) proceso

Rechtsfolge - (Rechtswesen) jurkonsekvenco

Rechtsfrage - jura demando, jura problemo

rechtsfähig - (Rechtswesen) rajtkapabla

Rechtsfähigkeit - (Rechtswesen) jura kapableco, jurkapableco, rajtokapableco

Rechtsgang - (Justiz) proceduro

Rechtsgebiet - (Rechtswesen) jurkampo

Rechtsgelehrter - jurerudito, juristo

Rechtsgewinde - dekstruma ŝraŭbkanelo

Rechtsgrundlage - jura bazo, jurobazo

rechtsgültig - valida, laŭleĝe valida

Rechtsgültigkeit - leĝeco

Rechtsgültigwerdung - konvalesko

Rechtshänder - dekstromanulo, dekstrulo

Rechtsinstitut - juroinstituto

Rechtskraft - (Rechtswesen) leĝoforto

rechtskräftig - (Rechtswesen) leĝoforta

rechtskundig - sperta pri juraj aferoj

Rechtskundiger - jurspertulo, juristo

Rechtskurve - kurbiĝo dekstren, ĝirejo dekstren

Rechtslage - jursituacio, jura situacio

rechtsläufig - (Technik) dekstruma

Rechtsmedizin - jurmedicino

Rechtsnachfolge - sukcedio, sukcedo

Rechtsnachfolger - jura posteulo, jurposteulo

Rechtsnorm - jurnormo, jura normo

Rechtsordnung - jurordo, jura ordo

Rechtspflege - juradministro, administro de juro, (Justiz) justico

Rechtspraxis - juropraktiko, jura praktiko

Rechtsprechung - juĝado, jurisdikcio, juĝofarado

rechtsrum - dekstren

Rechtssache - jurafero, jura afero

Rechtsschutz - jura protektado, leĝa protekto

rechtsseitig - dekstreflanka

Rechtssprechung - juĝofarado, juĝopovo

Rechtsspruch - juĝdetido, (Verdikt) verdikto

Rechtsstaat - jurŝtato

Rechtsstreit - (Prozess) proceso

Rechtstitel - (Rechtswesen) jura titolo

rechtsum - dekstren

rechtsverbindlich - leĝe devoliga, leĝe devontiga, leĝe deviga, jurdeviga, leĝoforta

Rechtsverdreher - falsisto

Rechtsverfahren - (Rechtswesen) jura proceduro

Rechtsverkehr - dekstraflanka trafiko, (Rechtswesen) jura trafiko, jurtrafiko

Rechtsverordnung - (Rechtswesen) jurdekreto

Rechtsweg - (auf dem Rechtswesen) per juraj rimedoj, (den Rechtsweg beschreiten) sin turni al tribunalo

Rechtswesen - juraj aferoj

rechtswidrig - kontraŭjura, jurokontraŭa

Rechtswidrigkeit - kontraŭjureco

Rechtswissenschaft - jurisprudenco, juro, juroscienco

Rechtswissenschaftler - (Jurist) juristo, (Rechstwesen) jurscienculo

rechtwinkelig - rektangula, (Geometrie) orta

rechtwinklig - (Geometrie) orta, rekta, rektangula

rechtzeitig - ĝustamomenta, ĝustatempa, en la ĝusta tempo

rechwinklig - ortangula

Reck - (Sport) reko

Recke - (Historie) heroo, kuraĝa heroo

recken - etendi, (sich strecken) sin etendi

Rectum - rektumo

Recycling - (Rohstoffwiederverwertung) krudmaterialreutiligo

Recyclingpapier - reuzpapero

Redakteur - redaktanto, redaktisto, redaktoro

Redaktion - redakcio, (Schriftleitung) redaktejo

redaktionell - redakcia, redakta

Redaktionskomitee - redakta komitato

Redaktionssitzung - redakta kunsido

Rede - oracio, parolado, parolo, voĉo, (Darbietung) retorikaĵo, (direkte Rede) rekta parolo, (zur Rede stellen) postuli klarecon, (eine Rede halten) fari paroladon

Redefertigkeit - parollerteco, elokventeco

Redeformel - formulo

Redefreiheit - parollibereco

redegewandt - dialektika, viglalanga, parollerta, (beredt) elokventa, (zungenfertig) langovigla

Redegewandtheit - elokventeco

Redekunst - dialektiko, parolarto, (Rhetorik) retoriko

Redekünstler - parolartisto, retorikisto, retoro

reden - palavri, paroli, (öffentlich reden) oratori, (jemanden ins Gewissen reden) veki ies konsciencon

Reden - parolo

Redensart - frazo, parolturno, proverbo, dirmaniero, (hohle Redensart) frazaĵo

Redeschwall - dirotorento, paroltorento

Redeschwulst - bombasto

Redestil - lokucio

Redeteilchen - partikulo

Redeweise - dirmaniero, parolmaniero

Redewendung - idiotismo, parolturno

Redewendungslehre - frazeologio

redigieren - (abfassen) redakti

Redigierung - redaktado

redlich - honesta, lojala, reela, (aufrichtig) sincera

Redlichkeit - honesteco, lojaleco, sincereco

RedlichkeitEhrenhaftigkeit - honesteco

Redner - parolanto, preleganto, referanto, (Berufsredner) oratoro, retoro

Rednerbühne - tribuno, paroltribuno

Rednergabe - elokventeco

rednerisch - oratora, retora, retorika

Rednerplatz - estrado

Rednerpult - katedro, oratora pupitro

Redoute - reduto

redselig - parolema, (schwatzhaft) babilema

Redseligkeit - babilemo, parolemo

Reduktion - (Chemie, Mathematik) redukto

redundant - redundanca

Redundanz - (EDV, Technik) redundo, redundanco

reduzibel - reduktebla

reduzieren - (senken) malaltigi, redukti

Reduzierung - reduktaĵo, reduktigo, redukto

Reede - (Schifffahrt) rodo, (Ankerplatz) ankrejo

Reeder - ŝipekipisto, ŝipproprietulo, ŝipposedanto

Reederei - ŝipveturiga entrepreno

reell - (Mathematik: Zahl) reela, (reelle Zahl) reelo, (zuverlässig) fidinda, (ehrlich) honesta, (annehmbarer, z.B. Preis) (vere) akceptebla

Reellität - fidindeco

Reep - (Tau, Trosse) ŝnurego

Refektorium - (Speisesaal) refektorio

Referat - raporto, referaĵo, referato, (Rede) parolado, (ein Referat halten) fari referaĵon, fari paroladon

Referendar - referendario

Referendum - referendumo

Referent - referanto, (Berichterstatter) reportanto, (Sprecher) parolanto

Referenz - referenco

referieren - referi, (berichten) raporti

Reff - (Segelverkürzung) refo

reffen - (Segel) refi, ferli

refleksiv - refleksiva

Refleksivpronomen - refleksivo

Reflektant - reflektanto, (Bewerber) aspiranto, (Kauflustiger) aĉetemulo

reflektieren - (Physik) reflekti, celi al

Reflektieren - reflekto

Reflektor - lumĵetilo, reflektilo, reflektoro

reflektorisch - reflekta

Reflex - reflekso, (Widerschein) rebrilo, (bedingter Reflex) kondiĉita reflekso

reflexbedingt - reflekta

Reflexbewegung - refleksa movo, instinkta movo

Reflexion - reflekto, (Meditation) meditado

Reflexionsprisma - (Optik) reflekta prismo

reflexiv - (Grammatik) refleksiva

Reflexivpronomen - (Grammatik) refleksivo

Reform - reformo, (Verbesserung) plibonigo

Reformation - (Historie) reformacio

Reformator - reformanto, reformatoro

reformatorisch - reforma, reformatora

Reformeifer - reformemo

Reformer - reformisto

reformieren - reformi

Reformierung - reformado

Reformismus - reformismo

reformistisch - reformisma, reformista

Refrain - refreno, (Kehrreim) rekantaĵo, ritornelo

Refraktion - refraktiĝo

Refraktometer - (Optik) refraktometro

Refraktor - ekvatorialo, refraktoro

refraktär - refraktara

refutieren - refuti

Regal - breto, etaĝero, (Stellage) bretaro

regalieren - regali

Regatta - (Sport) regatto

rege - agema, (tätig) aktiva, (munter) vigla

Regel - regulo, (Norm) normo, (Grundsatz) principo, (Menstruation) menstruacio, menstruo, (normal, in der Norm) normale, (gewöhnlich) kutime, (in der Regel) normale, ordinare

Regelblutung - (Menstruation) menstruo, monataĵo

Regelblutungsschmerzen - (Menstruationsschmwerzen) dismenoreo, dolora menstruado

regellos - senregula, (außer der Regel) eksterregula, (unregelmäßig) neregula, senorda

Regellosigkeit - senprincipeco, senreguleco

regelmäßig - regula, reguliga, (regelmäßig wiederkehrend) regule revenanta, (periodisch) perioda

regelmäßigerWind - trado

Regelmäßiges - regulaĵo

Regelmäßigkeit - reguleco

Regeln - regularo

regeln - reguligi, (ordnen) ordigi, (Technik) reguli

regelrecht - laŭregula, regula, (richtig) korekta

Regelung - reguligo, (Ordnung) ordigo

Regelungstechnik - cibernetiko, reguliltekniko

Regelwerk - regejo, regularo

regelwidrig - anomalia, kontraŭregula, kontraŭnorma, (abnorm) abnorma, (anormal) anormala, nenormala

Regelwidrigkeit - kontraŭreguleco, nereguleco, anomalio

regen - movi, (sich regen) sin movi, moviĝi

Regen - pluvo, (vom Regen in die Traufe kommen) veni de malbona situacio en malbonegan situacion, veni el sub la pluvo en riveron

Regenbogen - ĉielarko, pluvarko

Regenbogenfarben - (in Regenbogenfarben schillern) irizi

regenbogenfarbig - ĉielarkkolora, iriza

Regenbogenhaut - (Anatomie: Iris) iriso

Regenbogenhautentfernung - irisektomio

Regenbogenhautentzündung - irisito

Regenbogenhautoperation - irisotomio

Regendach - markezo

regendicht - netrapluvebla

Regeneration - regeneracio, regenerado

regenerieren - regeneradi, regeneri, (sich regenerieren) regeneriĝi

Regenerierung - regeneriĝo

Regenguss - pluvtorento, (Schauer) pluvoverŝo

Regenmantel - pluvmantelo, pluvpalto, (Pelerine) pelerino

Regenmenge - (Metereologie) pluvokvanto

Regenmengenmesser - pluvometrokaradrio, pluvio, Regenpfeifer

Regenmesser - (Metereologie) pluvometro

Regenpfeifer - (Vogelart) pluvio, falaropo, karadrio

Regenpfeiffer - ĥaradriedoj, ĥaradrio

Regensburg - (bayerische Stadt) Ratisbono, Regensburgo

Regenschauer - pluvoŝaŭro, pluvoburakso, pluvtorento

Regenschirm - ombrelo, pluvombrelo

Regenschreiber - pluvografo

Regent - (Politik) regento

Regentonne - pluvakva barelo, pluvakvujo, pluvujo

Regentropfen - pluvero, pluvoguto

Regentschaft - regenteco

Regenumhang - pelerino, pluvo pelerino

Regenwasser - pluvoakvo, pluva akvo

Regenwasserbehälter - pluvakvujo, cisterno

Regenwolke - pluva nubo, (Gewitterwolke) nimbuso

Regenwurm - lumbriko, tervermo

Regenwürmer - lumbrikedoj

Regenzeit - pluva sezono, pluvosezono

Reggae - (Musik) regeo

Regie - (Theater, Film) reĝio, (Monopol) regio, monopolo

Regieassistent - reĝisora asistanto

Regieleitung - reĝisorado

Regieren - regado

regieren - regi, estri, (König) reĝi

Regierender - reganto

Regierung - regado, registaro, (unter der Regierung von ...) sub la regado de ...

Regierungsbezirk - gubernio, regdistrikto

Regierungsbildung - registara formado

Regierungsdelegation - registara delegacio

Regierungserklärung - registara deklaro

Regierungsform - regadformo, formo de regado, (Regime) reĝimo

Regierungshauptsitz - metropolo

Regierungspräsident - regdistriktestro

Regierungsrat - (Titel) registara konsilisto

Regierungssystem - regadsistemo, reĝimo

Regierungsvertreter - registarreprezentanto, registara reprezentanto, rezidento

regierungswillig - regema

Regime - (Regierungsform) reĝimo

Regiment - (Militär) regimento, (Herrschaft) regado

Regimentskommandeur - regimentestro

Region - lando, regiono, (Gegend) pejzaĝo, (Sphäre) sfero, (in höheren Regionen leben) vivi en la mondo de fantazioj

regional - regiona, (nur eine Region betreffend) koncernanta nur unu regionon

Regionalfernsehen - regiona televido

Regionalismus - regionismo

Regionalzeitung - regiona gazeto

Regionismus - regionismo

Regisseur - (Theater) reĝisoro

Register - registrolibro, registro, (Verzeichnis) indekso, (Liste) listo, (Orgelregister) orgenregistro, (EDV: Speicher im Prozessor) reĝistro

Registertonne - (Schiff) tonelo, (Schiffsladegewicht in Registertonnen) tonelaro, tunaro

Registerziehen - registrado

Registrar - matrikulisto

Registrator - registristo

Registratur - (Vorgang) registrado, (Ort der Aktenlagerung) registrejo

Registrierballon - (Metereologie) registradbalono, (Sondierballon) sondobalono

Registriereinrichtung - registrilo

registrieren - registri

Registrierer - registrilo, registristo

Registrierkasse - kasregistrilo

Registriertes - registraĵo

Registrierung - registrado

Reglement - reglamento, (Satzung) regularo

reglementarisch - laŭreglamente

reglementieren - reglamenti

Regler - (Regulator) regulatoro, (Technik) regilo, regulilo

reglos - senmova

Reglung - reguligo

regnen - pluvi, (es regnet) pluvas

regnerisch - pluva, pluvana, pluvema

Regress - regreso

regressiv - regresa

Regreß - regreso

regsam - aktiva, agema, (munter) vigla

Regulationsmechanismus - reguliga mekanismo, reguligomekanismo

Regulator - (Technik) regulatoro, regulilo

regulieren - reguli, reguligi

regulierend - rega

Regulierung - regulado, reguligo

Regulierwiderstand - (Elektronik) reostato

regulär - laŭregula, regula

Regung - moviĝo, (Gemütsregung) emocio, eksento

regungslos - senemocia, senmova, trankvila, (unbeweglich) nemoviĝanta

Regungslosigkeit - senmoveco

Reh - kapreolo

Rehabilation - rehabilitado

Rehabilitation - rehabilitado

rehabilitieren - rehabiliti

Rehbock - virkapreolo

Rehgeiß - (weibliches Reh, Ricke) kapreolino

Rehkeule - (Kochkunst) femuraĵo de kapreolo

Rehkitz - kapreolido

Reibe - (Küchenreibe) raspilo

Reibeisen - (Küchenreibe) raspilo

Reibekuchen - (Kochkunst: Puffer) terpomflano

Reibelaut - (Phonetik) frikativo, (Spirant) spiranto

reiben - (frottieren) froti, (raspeln auf Reibeisen) raspi, (zu Pulver) pisti, pulvori

Reiben - froto

Reiberei - frotado, (Konflikt) konflikto, (Unfrieden) malpaco, (Zwist) malakordo

Reibfläche - frotsurfaco, frot-surfaco

Reibung - froto, (Tätigkeit) frotado

Reibungselektrizität - (Elektrik) frotelektro, triboelektro

reibungslos - sen malhelpa, (glatt) glata, (ohne Mühe) sen ĝeno

Reibungsmessung - tribometrio

Reibungsvermessung - tribometrio

Reich - lando, regno, (Imperium, Weltreich) imperio

reich - riĉa, (Ernte) abunda, (reich an Wissen) riĉa je scio, (reich werden) fariĝi riĉa, riciĝi, (reich illustriert) riĉe ilustrita

Reiche - (viele reiche Personen) riĉuloj, (eine reiche Frau) riĉulino

reichen - (überreichen) transdoni, (darbieten) prezenti, (sich erstrecken) etendiĝi ĝis, (heranreichen) atingi ĝis, (das reicht) tio sufiĉas

Reichentfernung - (Militär) atingopovo

Reicher - (reicher mann) riĉulo

Reicherwerden - pliriĉiĝo

reichhaltig - riĉenhava, enhavoriĉa, (vielumfassend) multampleksa, (übermäßig) abunda

Reichhaltigkeit - multamplekseco, (Überfluss) abundeco, (Ergiebigkeit) riĉeco

reichlich - plensufiĉa, sufiĉa, (überreichlich) abunda, (freigebig) malavara, (es ist schon reichlich spät) estas jam sufiĉe malfrue, estas jam tre malfrue

Reichsapfel - regnestra globo, regnoglobo

Reichsein - riĉeco

Reichskanzler - (Historie) regna kanceliero

Reichsoberhaupt - regnestro

Reichsrat - regna konsilio, regnokonsilio

Reichstag - regna parlamento, regnoparlamento

reichsunmittelbar - rekta regnosubmetiteco

Reichsunmittelbarkeit - regno de rekta submetiteco

Reichsverweser - regento

Reichswehr - regnodefendo

Reichtum - (Reichsein) riĉeco, (Habe) riĉaĵo

Reichweite - agoradio, efikdistanco, pafdistanco, povdistanco, trafdistanco, trafpovo, (Militär) efikdistanco, atingopovo, (Handlungsreichweite) komerca agoradio

reichwerden - riĉiĝi

reieren - (schaffen) krei, kreadi

Reif - (Metereologie) prujno, (Reif ansetzen) prujni, (Stirnreif, Diadem) diademo, (das Reifwerden) maturiĝo

reif - matura, (reif werden) fariĝi matura, maturiĝi

Reife - matureco

reifen - (Botanik: reifen lassen) maturigi, (reif werden) maturiĝi, (Metereologie: Reif ansetzen) prujni, (es hat gereift) prujnis

Reifen - ringo, ringego, (Fahrrad, Kfz) pneŭmatiko, (das Reifwerden) maturiĝo

Reifendecke - pneŭtegaĵo, pneŭmatikotegaĵo

Reifendruck - pneŭmatika aerpremo

Reifenpanne - krevinta pneŭmatiko

Reifeprüfung - abiturienta ekzameno, abituriento

Reifezeugnis - diplomo pri matureco

reiflich - (sorgsam) zorga, (ausführlich) detala, (vollkommen, gründlich) ĝisfunda

Reifrock - krinolino

Reifsein - matureco

Reifung - maturiĝo

Reigen - rondodanco

Reihe - vico, sekvenco, sinsekvo, (Mathematik) progresio, (Serie) serio, (in Buch) linio, (senkrechte Reihe, Spalte) kolono, (der Reihe nach) laŭvice, (eine Reihe von) vico de, (ich bin an der Reihe) estas mia vico, (Wer ist an der Reihe?) Al kiu nun venas la vico?, (in Reih und Glied) laŭ vicoj, (in der Reihe) vice, (in eine Reihe stellen) vicigi, (in einer Reihe) unuvice, (in zwei Reihen) duvice

reihen - vicigi, aranĝi laŭ vicoj

Reihenfolge - ordo, sinsekvo, (Reihe) vico, (Rangordnung) rangordo, (in der richtigen Reihenfolge) en la ĝusta sinsekvo, en la ĝusta vicordo

Reihenschaltung - (Elektrik) seria konekto

Reihenuntersuchung - tutpopola esplorado

reihenweise - en vicoj, vice

Reiher - (Vogelart) ardeo

Reiherente - fuligulo

Reiherschnabel - (Vogelart) ardeopeko, (Botanik) erodio

Reim - rimo

reimen - interrimi, kunrimi, versi, versigi, rimi, (sich reimen) rimiĝi, sin rimi, (sich zusammenreimen) sin akordigi, akordiĝi

reimlos - senrima, (reimloser Vers) senrima verso

Reimschema - rimaranĝo

Reimwörterbuch - rimaro, rimvortaro

rein - ĉasta, nuda, nura, virga, (sauber) pura, (ins Reine) nete, (Finanzwesen, Handel) neta, (unverfälscht) senmiksa, (Chemie) absoluta, (reiner Zufall) nura hazardo, (etwas ins Reine bringen) reguligi ion, (etwas ins Reine schreiben) nete skribi ion, (rein gar nichts) absolute nenion, (die Luft ist rein) ne estas danĝero, neniu ĉeestas, neniu aŭskultas

reinblütig - pursanga

Reindustrialisierung - reindustriigo

Reinemachefrau - purigistino

Reinemachen - (Saubermachen) purigado

reinerbig - purrasa, homozigota

Reinerbigkeit - (Biologie) homozigoto

Reinerlös - neta enspezo

Reinersdorf - ĵamaro

Reinertrag - neta enspezo

Reinfall - enfalo, (Fiasko) fiasko

Reingewinn - neta profito

Reinheit - pureco, virgeco, (Keuschheit) ĉasteco

reinigen - laksigi, purigi, ŝvabri, (raffinieren) rafini, (affinieren) afinacii, (Alkohol) rektifiki, (Wunde chemisch reinigen) detergi

Reinigung - purigado, (durch Raffination) rafinado, (durch Destillation) rektifiko, (durch Affination) afinacio

Reinigungsanlage - purigejo

Reinigungsbenzin - rafinita benzino

Reinigungseifer - purismo

Reinigungsmittel - purigilo

Reinigungswerk - rafinejo

Reinkarnation - (Religion) reenkarniĝo, reinkarrno

Reinkultur - (Biologie) pura kulturo, purkulturo

reinlegen - (betrügen, hintergehen) trompi

reinlich - pura, (Person) purema

Reinlichkeit - pureco, puremo

Reinmachefrau - purigistino

reinrassig - purrasa

Reinschrift - neta kopio, neto

reinseiden - pure silka, pursilka

reintun - enigi

reinwaschen - lavpurigi, purlavigi

reinwollen - purlana

Reis - (Nahrungsmittel) rizo, (geschälter Reis) senŝeligita rizo, (Zweiglein) branĉeto, (Pfropfreis) greftaĵo

Reisbranntwein - arako

Reise - vojaĝo, vojaĝado, (Geschäftsreise) afervojaĝo, (eine Reise machen) fari vojaĝon

Reise-Führer - gvidlibro

Reiseagentur - vojaĝagentejo

Reisebeschreibung - vojaĝpriskribo

Reisebüro - vojaĝagentejo

Reisedecke - vojaĝkovrilo, plejdo

Reiseeindrucke - vojaĝimpresoj

Reiseerlaubnis - vizo

reisefertig - vojaĝopreta, preta por vojaĝo

Reisefieber - antaŭvojaĝa ekscitiĝo

Reiseführer - (Person) vojaĝa gvidisto, turista gvidisto, ĉiĉerono, (Buch) gvidlibro

Reisegefährte - kunvojaĝanto, vojaĝkunulo

Reisegepäck - pasaĝera pakaĵo, vojaĝa pakaĵo, (Bagage) bagaĝo

Reisegruppe - karavano

Reiseherberge - vojaĝgastejo, vojaĝa gastejo, (für Karavane) karavanejo

Reisekoffer - vojaĝkofro, vojaĝvalizo

Reisekosten - vojaĝelspezoj, vojaĝkostoj

Reisekrankheit - kinezopatio, vojaĝmalsano

Reiseleiter - ĉiĉerono, vojaĝgrupa gvidanto, ekskursa gvidanto

reiselustig - vojaĝema

Reisen - turismo, vojaĝado

reisen - vojaĝi, (mit Flugzeug) vojaĝi aviadile, (mit Schiff) vojaĝi ŝipe, (ins Ausland) vojaĝi eksterlanden

Reisende - vojaĝanto

Reisender - turisto, vojaĝanto, (Passagier) pasaĝero

Reisepass - pasporto

Reisepaß - pasporto

Reiseprospekt - turisma prospekto

Reiseroute - vojaĝvojo, (Route) itinero, raŭto

Reisescheck - vojaĝoĉeko, turistoĉeko

Reiseschreibmaschine - portebla skribmaŝino por la vojaĝo, vojaĝoskribmaŝino

Reisespesen - tagsalajroj

Reiseverkehr - turista trafiko, turismo

Reiseweg - raŭto, vojaĝvojo, (Seeweg) itinero

Reisewesen - touristiko, turistiko, (Tourismus) turismo

Reisezeit - vojaĝasezono

Reisezug - (Eisenbahn) pasaĝertrajno, vojaĝtrajno

Reisfeld - rizejo, rizkampo

Reisfleisch - rizviando, (chinesisches Reisfleisch) pilafo

Reisig - (sekaj) branĉoj, branĉaĵo

Reiskleie - rizbrano

Reiskorn - rizgrajno, rizero

Reismatte - tatamo

Reispapier - rizopapero

Reisstroh - rizopajlo, riza pajlo

Reisvogel - ploceido

Reitbahn - rajdejo, hipodromo, (Manege) maneĝo

Reiten - (Ritt) rajdo, (das Reiten) rajdado

reiten - rajdi

Reiter - rajdanto, (Militär) kavaleriano, rajdisto, (Karteikartenreiter) indikilo, rajdanta indikilo

Reiterabteilung - (Militär) eskadrono

Reiterei - (das Reiten) rajdado, (Militär) rajdistaro, (Militär) kavalerio

Reiterfahne - rajdista standarto

Reiterschau - (Rodeo) rodeo

Reiterstatue - rajdista statuo

Reithalle - rajdejo

Reitkamel - meharo

Reitknecht - rajdservisto, (Stallbursche) grumo

Reitpeitsche - rajdvipo

Reitpferd - rajdĉevalo

Reitplatz - hipodromo, rajdoplaco

Reitrock - rajdvesto, (Kasack) kazako

Reitschule - maneĝo

Reitsport - rajdsporto, rajdado

Reitstiefel - rajdista boto, rajdoboto

Reitturnier - rajdturniro, rajdkonkurso

Reiz - ravo, tento (Liebreiz) ĉarmo, (Anziehung) fascino, fascinado, (Anreiz) instigo, (Aufreizung) incito

Reiz-Heilbehandlung - kinezoterapio

reizanregend - krestimula

reizbar - ekscitebla, indignema, kolerika, nerva, nervoza, susceptiva, sensitiva, (leicht erregend) ekscitiĝema, (leicht aufgebracht) incitiĝema

Reizbarkeit - koleremo, suscepto, (Nervosität) nervozeco

reizen - agaci, (anziehen) ĉarmi, fascini, (erregen) eksciti, (anregen) instigi, (anreizen) stimuli, (herausfordern) provoki, piki, (verlocken) logi, tenti

Reizen - incito

reizend - dolĉa, fascina, ĉarma, rava, (fesselnd) fascina, (reizend aussehend) plaĉaspekta, (hübsch) beleta, linda

Reizheilbehandlung - kinezoterapio

Reizhervorbringer - stimulatoro

Reizhusten - (Medizin) instigtuso, stimulotuso

Reizker - (Pilz) laktario

Reizklima - (Medizin) stimula klimato

reizlos - ne alloga, (ohne Reiz) neinteresa, senĉarma

Reizmittel - ekscitilo, (Anregungsmittel) stimulilo

Reizung - stimulado, stimulo, (Medizin: krankhafte Reizung) afekcio

reizvoll - ĉarmega, (entzückend) rava

Reizwirkung - (Biologie) taksiso

Reizwäsche - instiga subvestaĵo

Reißblei - grafito

Reißbrett - desegnotabulo

Reißbrettsiedlung - plansetlejo

Reißbrettstift - desegnonajlo

reißen - akapari, ekskui, lanci, traci, (einreißen, durchreißen) ŝiri, (ziehen) tiregi, ektiri, (gewaltsam wegreißen) perforte fortiregi, (zerreißen) disŝiri, (einreißen, Riss bekommen) siriĝi, (mit Reißnadel anreißen) traci, (Beute) terenĵeti (kaj mortigi), (sich reißen, verletzen) ŝirvundiĝi, (wenn alle Stricke reißen) se ĉio ne sukcesos

Reißen - lancino, (Medizin) ŝiraj doloroj, (Gewichtheben) (Sport) ŝiro, (beidarmiges Reißen) dumana ŝiro

reißend - rapidega, (Tier) karnoŝira, (Schmerz) ŝira, (Fluss) torente fluanta, torenta, (Handel: reißender Absatz) rapidega debito, rapidega vendo

reißfest - ŝirorezista

Reißfestigkeit - ŝirorezisteco, ŝirrezisteco, ŝirfortikeco

Reißleine - (Fallschirm) ŝirŝnuro

Reißnadel - (für Metall) tracilo, tracnadlo

Reißnagel - desegnonajlo, fiksnajleto

Reißschiene - desegnoliniilo, truskeno

Reißstock - truskeno

Reißverschluss - fulmofermilo, (Blitzreißverschluss) zipo

Reißverschluß - fulmofermilo, zipo

Reißzeug - cirkelgarnituro, cirkelaro

Reißzwecke - premnajleto, prempinglo

rejustieren - reĝustigi

Rekapitulation - ripetado, (Resümee) resumo

rekapitulieren - (wiederholen) ripeti, (kurz wiedergeben, kurz zusamenfassen) resumi

rekeln - etendi, (sich rekeln) senĝene disetendi la membrojn

Reklamation - reklamacio

Reklame - reklamo, (Reklame machen) reklami

Reklamefeldzug - reklama kampanjo

Reklamemittel - reklamilo, reklamaĵo

reklamieren - reklamacii, (zurückfordern) repostuli, (beklagen) plendi

rekognoszieren - (erkunden) rekognoski, (spähen) skolti, esplori, (spionieren) spioni

Rekognoszierung - rekognoskado

Rekommandation - rekomendo

rekommandieren - rekomendi

rekonstruieren - rekonstrui

Rekonstruktion - rekonstruo, rekonstruado

Rekord - rekordo, (Rekord aufstellen) starigi rekordon, (Rekord brechen) rompi rekordon, (Rekord einstellen) egaligi rekordon, (Rekord innehaben) posedi rekordon, (einen Rekord überbieten) superi rekordon

Rekordhalter - rekordulo

Rekordinhaber - rekordulo

Rekordzeit - rekordtempo, rekorda tempo

Rekrut - rekruto

rekrutieren - rekruti, varbi, (bestehen, sich rekrutieren) konsisti, (stammen aus) deveni de

Rekrutierung - (Militär) rekrutado, rekrutigo

Rektifikation - rektifiko

rektifizierbar - rektifebla

rektifizieren - rektifiki

Rektor - rektoro

Rektor-Zeit - rektoreco

Rektorat - (Amt) rektoreco, (Gebäude) rektorejo

Rektum - rektumo

Rekultivierung - rekultivado

Rekurs - (Rechtswesen: Berufung) apelacio

Relais - (Elektronik) relajo, relajso, (Relaisstation) relajsostacio

Relation - interna rilato, rilato

relativ - relativa, (Grammatik: bezüglich) rilativa

Relativ - rilativo

Relativismus - relativismo

Relativität - relativeco

Relativsatz - (Grammatik) rilativa propozicio

Relaxation - rilaksado

Relegation - relegacio

relegieren - relegacii, rilegi

Relief - reliefo

reliefartig - reliefe

Reliefbeschreibung - orografio

Reliefdruck - (Typographie) reliefpreso, reliefa preso

Reliefkarte - (Kartographie) reliefa mapo

Reliefverzierung - freto

Religion - religio, (Religion unterrichten) kateĥizi

Religionsbekenntnis - religia kredo

Religionsfreiheit - religia libereco

religionslos - senreligia

Religionsvermischung - sinkretismo

Religiosität - religieco, religiemo

religiös - religia, religiema, (front) pia

Religiösität - religiemo

Relikt - postlasaĵo, (Rest) restaĵo, postrestaĵo

Reling - (Schiff) balustrado, surŝipa balustrado, apogrelo

Reliquiar - relikvujo

Reliquie - (Religion) relikvo, sankta restaĵo, sanktrestaĵo

Reliquienschrein - (Religion) relikvokesto

Reluktanz - reluktanco

Remilitarisierung - (Militär) remilitarigo

Remis - (Schach) remiso, nula partio

remis - (Schach: unentschieden) remisa

Remise - (Wagenhaus) remizo

Remonte - remonto

remontieren - remonti

Remotezugriff - (EDV) defora atingo

remote~ - (EDV) defora

Remoulade - (Kochkunst) remolado

rempeln - (absichtlich stoßen) intence puŝegi

Remus - (Historie: Gründer Roms) Remo

Ren - (Rentier) rangifero, boaco, norda cervo

Renaissance - renaskiĝo, (Kunst) renesanco

Rendement - (Ausbeute, Ertrag) rendimento

Rendezvous - rendevuo

Rendite - interezo, profitkvoto, profito

Renegat - (Religion) apostato, renegato

Reneklode - (Pflaumenart) renklodo

renitent - (Medizin: widersetzend) renitanta, (widerstehend) kontraŭstara, rezista

Renitenz - obstineco

Renke - koregono

Renken - (Fisch) koregono, koregonedoj

Rennbahn - (Laufbahn) kurejo, dromo, motodromo, (Pferderennbahn) hipodromo, (Autorennbahn) aŭtodromo

rennen - kuri, kuregi, (Wettlaufen) vetkuri

Rennen - kuro, (Wettrennen) kurado, vetkurado, kurkonkurso, (Pferderennen) ĉevaltonkurso, (Wettreiten) vetrajdado, (Radrennen, Pferderennen) kurumo

Rennfahrer - (Kfz) konkursa stiristo, (Radrennfahrer) konkursa biciklisto

Rennleiter - konkursestro

Rennmaschine - konkursa motorciklo

Rennmaus - gerbilo

Rennpferd - kurĉevalo, konkursa ĉevalo

Rennrad - kuruma biciklo, konkursbiciklo

Rennradreifen - galuso, konkursbicikla pneŭmatiko

Rennreiter - ĵokeo

Rennstall - stalo por kurcevaloj

Rennstrecke - konkursejo, (Autorennstrecke) aŭtokonkurejo

Rennwagen - (Kfz) konkursaŭto

Renommee - renomo, (Ansehen) reputacio

renommieren - fanfaroni, renomi

renommiert - renoma, (berühmt) fama

Renommist - renomisto

renonzieren - renonci

renovieren - renovigi

Renovierung - renovigado, renovigo

rentabel - profitiga, (lukrativ) lukra, (gewinnbringend) profitodona

Rentabilität - (Wirtschaft) rentabilitato

Rente - (Bodenrente) rento, (Altersrente) emerituro, maljunula pensio, (Pension) pensio

Rentenalter - pensia aĝo, penasioaĝo

Rentenberechtigung - pensiorajto

Rentenempfänger - pensiulo, rentulo

Rentenmarkt - borsomerkato

Rentenpapier - obligacio

Rentier - boaco, rangifero, rentulo

rentieren - doni enspezojn, valori

Rentierflechte - kladonio

Rentner - pensiulo, rentulo

Reorganisation - reorganizado

reorganisieren - reorganizi

Reparation - kontribucio

Reparationen - reparacioj

Reparationszahlung - reparacia pago

Reparatur - riparado, riparo

reparaturbedürftig - riparenda

Reparaturwerkstatt - riparejo

reparieren - ripari

repatriieren - repatriigi

Repatriierung - repatriigo

repektabel - respektinda

Reperaturwerkstatt - riparejo

Repertoir - repertuaro

Repertoire - repertuaro

repetieren - (niederholen) ripeti, ripetadi

Repetiergewehr - ripetkarabeno, magazenfusilo

Repetition - ripetado, ripeto

Repetitor - repetitoro

Repititor - repititoro

Replik - repliko

Report - raporto

Reportage - reportaĵo, reporteraĵo

Reporter - reportero

Reporterbericht - (Reportage) reportaĵo, reporteraĵo

Repressalie - reprezalio, (Vergeltung) revenĝo, (Repressalien ausgesetzt sein) esti submetita al reprezalioj

Reprint - (Nachdruck) represo

Reproduktion - (Vorgang) reproduktado, (Bild) reproduktaĵo, (Reproduktion herstellen) reprodukti, kopii

reproduzieren - reprodukti, (kapieren) kopii

Repräsentant - reprezentanto

Repräsentation - reprezentado

repräsentativ - reprezenta, (ansehnlich) prestiĝa, tre impona, (eindrucksvoll) impresa

Repräsentativität - reprezentiveco

repräsentieren - reprezenti, (eindrucksvoll auftreten) (publike) aperi en tre impona maniero

Reptil - reptilio

Reptilien - reptilioj

Republik - respubliko

Republikaner - respublikano

republikanisch - respublika, respublikana

Reputation - reputacio

reputierlich - respektinda, (stattlich) impona

Requiem - (Kirchenmusik: Totenmesse) rekviemo

Requim - rekviemo

requirieren - rekvizicii, oficiale postuli

Requirierung - rekvizicio

Requisiten - rekvizitoj

Requisitenverwalter - (Theater) rekvizitoro

Requisition - rekvizicio

Requisitor - rekvizitoro

Requsiteur - (Theater) rekvisitoro

Reseda - rezedo

Resedagewächse - rezedacoj

Resede - rezedo

Reservat - (Rechtswesen) rezervo, (Gebiet) rezervejo

Reserve - rezervo, rezervaĵo, (Militär: Reservetruppen) rezervo, (Wehrpflichtige) rezervistaro, (eiserne Reserve) lastrezerva manĝaĵo

Reserve-Wehrpflichtige - (Militär) rezervistaro

Reservearmee - (Militär) rezervoarmeo

Reserveraum - rezervejo, rezerva ejo

Reservesache - rezervaĵo

reservieren - (Karte, Platz) rezervi, (Waren) flankenmeti, (zurückbehalten) reteni

reserviert - (vorbestellt) rezervita, (sich reserviert verhalten) esti sinretena, konduti diskrete, (zurückhaltend) reserviĝema, sinretenema

Reserviertheit - rezerviteco

Reservierung - reteno, rezervo

Reservist - (Militär) rezervisto

Reservisten - rezervistaro

Reservoir - (Sammelbecken) rezervujo, (Konserve) konservujo, (Vorrat) rezervoj, (Magazin) stoko

resezieren - (Chirurgie) resekci

Resident - rezidento

Residenz - rezidejo

residieren - rezidi

Residuum - reziduo

Resignation - rezignacio, rezigno

resignieren - rezignacii, rezigni

resistent - rezista

Resistenz - resistanco, rezisto, rezistado, kontraŭstaro ,kontraŭstaremo, (Eigenschaft eines Stoffes) rezisteco

resistieren - rezisti

Reskript - reskripto

resolut - rezoluta, (energisch) energia, (entschlossen) decidema, firmanima

Resolutheit - rezoluteco

Resolution - resolucio, rezolucio

Resonanz - (Physik) resonanco, (Echo) eĥo, (Verständnis) komprenemo, (Widerhall) resonado

Resonator - (Musik) resonatoro

resorbieren - (aufsaugen) sorbi, ensorbi

Respekt - respekto, (bei allem Respekt) ĉe ĉia respekto

respektabel - respektinda

respektbereit - respektema

respektgebietend - digna

respektheischend - digna

respektieren - respekti

respektiv - respektiva

respektive - respektive, aŭ ankaŭ, (oder vielmehr) aŭ pli ekzakte, aŭ pli ekzakte dirite

respektlos - malrespekta, senrespekta

Respektlosigkeit - malriverenco, senrespekteco

Respektperson - (Autorität) aŭtoritatulo, respektata persono, aŭtoritata persono

Respektsperson - aŭtoritatulo

respektvoll - respekta, respektoplena

Respirator - spiroaparato

Responsorium - responsorio

Ressentiment - resentimento

Ressort - sekcio, (Fach) fako

Rest - cetero, lastaĵo, restaĵo, reziduo, rudimento, (Mathematik) resto, (das gab ihm den Rest) tio donis al li finfaran baton

Restaurant - restoracio

Restaurantbesitzer - restoraciestro

Restaurateur - restaŭratoro

Restauration - restaŭrado

Restaurator - restaŭradisto, restaŭratoro

restaurieren - restaŭradi, restaŭrigi, restaŭri, restaŭradi

Restaurierung - restaŭrado

Restbetrag - resta sumo, restsumo

restituieren - restitui

Restitution - restituo

Restklasse - flanka klaso

Restklassengruppe - grupo de n-modulaj restoklasoj

Restklassenring - ringo de n-modulaj restoklasoj

restlich - cetera, resta, (zurückbleibend) postrestanta

restlos - senresta, totala, (gesamt) kompleta, (gänzlich) tute, (radikal) ĝisfunda

Restposten - restaĵo, ekssortimentaĵo

Restriktion - restrikcio, restrikto

restriktiv - restrikcia, restrikta

Resultante - (Mathematik) rezultanto

Resultat - rezultato, (Ergebnis) rezulto

resultatlos - senrezultata, senrezulta

resultieren - (sich ergeben) rezulti

Resurrektion - resurekcio, resurekto

Resümee - resumo

resümieren - resumi

resümmiert - (kurz gesagt) resume

Retabel - retablo

Retina - (Anatomie) retino

Retinitis - (Medizin) retinito

Retorte - (Chemie) retorto

Retortenmensch - homunkulo, homo el la retorto

retour - (zurück) returne

Retourbillet - (Verkehr) revenbileto

Retourbillett - revenbileto

Retourkutsche - (Umgangssprache: treffende Entgegnung) trafa repliko, (Rückschlag) rebato

retournieren - resendi

Retraite - retreto

retroaktiv - retroaktiva

retrospektiv - retrospektiva

retten - savi, (sich retten) sin savi

rettend - sava, savanta

Retter - savanto, (Religion) Savanto

Rettich - (Botanik) rafano

Rettung - savado, savo

Rettungsboot - savboato

Rettungsgürtel - savozono, sava sono

Rettungskampagne - savokampanjo

rettungslos - nesavebla, sensava

Rettungsmannschaft - savotaĉmento

Rettungsmedaille - medalo por vivosavo

Rettungsring - savoringo

Rettungsschwimmen - savonaĝado

Rettungsstation - savostacio

Rettungsstelle - savostacio

Rettungsweste - savoveŝto

Retusche - retuŝo

retuschieren - retuŝi

Reue - pento, (Religion) atricio, kontricio

reuen - (auch bereuen) penti

reuevoll - pentoplena, plena de pento

reuig - pentanta, pentema, pentoplena

reumütig - pentanta, pentema

Revanche - redono, revenĝismo, revenĝo, (Sport) revanĉo

revanchieren - revenĝi, (sich revanchieren) sin revenĝi, sin revanĉi

Revanchist - revenĝisto

Reverenz - riverenco

Revers - (Rechtswesen) garantiatesto, ŝuldatesto, (Ranzenrückseite) reverso, (Jackenrevers) roverso

Reversion - (Umkehrung) turniĝo, inversigo

revidieren - revizii, esplorkontroli

Revier - distrikto, (Polizeirevier) policostacio

Revierförster - distrikta forstisto, caŝdistrikta forstisto

Revision - revizio, reviziado, revizo, revizado, (Rechtswesen: Aufhebungsklage) kasacia plendo

Revisionismus - reviziismo

Revisionist - reviziisto

Revisionskommission - revizia komisiono

Revisor - revizoro

Revoltade - revoltado

Revolte - ribelo, (Aufruhr) insurekcio

revoltieren - ribeli

Revolution - revolucio

revolutionieren - revolucii, revoluciigi

revolutionär - revolucia

Revolutionär - revoluciulo

Revolver - revolvero

Revue - (Zeitschrift) revuo

Reykjavik - (isländische Stadt) Rejkjaviko

Rezensent - recenzisto

rezensieren - juĝi, recenzi, kritiki

Rezension - recenzo

Rezepisse - recepiso

Rezept - (Medizin, Kochkunst) recepto

Rezeptbereiter - (Medizin) receptoro

Rezeption - akceptejo

Rezeptor - receptoro

Rezession - (Rückgang) recesio

Rezeß - receso

rezidiv - recidiva

Rezipient - recipiento

reziprok - reciproka

Reziprokes - inverso

Reziprozität - reciprokeco

Rezitation - recitado, recito, (Vortrag) deklamado

Rezitativ - (Musikus) recitativo

Rezitator - recitanto, (Deklamator) deklamanto

rezitieren - reciti, (vortragen) deklami

Rhabarber - rabarbo

Rhapsode - rapsodo

Rhapsodie - (Musik) rapsodio

Rhein - (Fluss) Rejno

rheinisch - rejna, (rheinländisch) rejnlanda

Rheinland - Rejnlando

Rheinland-Pfalz - Rejnland-Palatinato

Rheinland-Pfälzer - rejnland-Palatinatano

rheinland-pfälzisch - rejnland-Palatinata

rheinländisch - rejnlanda

Rheinwein - rejnlandvino, rejnlanda vino

Rhenium - renio

Rheostat - reostato

Rhesusaffe - resuso

Rhesusfaktor - (Medizin) resusfaktoro

Rhetor - oratoro, retoro

Rhetorik - retoriko

Rhetoriker - retoro, (Redekünstler) parolartisto

rhetorisch - retora, retorika

Rheuma - reŭmato, reŭmatismo

Rheumaarzt - reŭmatologo

Rheumalehre - reŭmatologio

Rheumatiker - reŭmatismulo

rheumatisch - reŭmatisma

Rheumatismus - reŭmatismo

Rheumatologe - reŭmatologo

Rheumatologie - reŭmatologio

rheumaähnlich - reŭmatoida, reŭmatosimila

Rheume-Kranker - reŭmatismulo

Rhinanthus - rinanto

Rhinitis - rinito

Rhinologie - (Medizin) rinologio

Rhinoplastik - (plastische Nase) rinoplastio

Rhinoskop - rinoskopo

Rhinoskopie - rinoskopio

Rhinozeros - rinocero

Rhizom - rizomo

Rhodium - (Metall) rodio, rodiumo

Rhododendron - (Botanik) rododendro

Rhodos - Rodiso, rodo

Rhomboeder - (Geometrie) romboedro

Rhomboid - (Mathematik) romboido

Rhomboid~ähnlich - romboida

Rhombus - (Mathematik) rombo, lozanĝo

Rhone - (Fluss) Rodano

Rhotazismus - rotacizo

Rhythmen - ritmoj

rhythmisch - ritma, laŭritma

rhythmische - ritma akcentado

Rhythmus - ritmo

Rhythmusakzent - ritma akcentado, ritma akcento

rhytmisch - laŭritma

Richstofflehre - osmologio

Richtantenne - (Radio) direktita anteno

richtbar - direktebla

Richten - (Rechtswesen) juĝado

richten - (Rechtswesen) juĝi, (lenken) direkti, (anpassen) alĝustigi, (gerade machen) rektigi, (ordnen) ordigi, fari, (zurechtmachen) aranĝi, prepari, (zugrunde richten) pereigi, ruinigi, (alle Blicke richten sich auf mich) ĉiuj rigardoj koncentriĝas al mi

richten - celi, direkti, ĝustigi

Richter - (Rechtswesen) juĝisto, (Kadi) kadio

richterlich - juĝista

Richterschaft - juĝistaro

Richterspruch - (Verdikt) verdikto

Richterstuhl - juĝista seĝo

Richtfest - festo de konstrufino

richtig - ĝusta, prava, ekzakta, (fehlerfrei) senerara, korekta, (wahr) vera, (passend) konvena, (typisch) tipa, (ganz richtig) tute ĝuste

richtiger - pli ĝuste

Richtiges - (etwas Richtiges) ĝustaĵo

richtiggehend - (Uhr) ĝuste funkcianta, (pünktlich) akurata

Richtiggeschriebenes - ortografiaĵo

Richtigkeit - ĝusteco, (Korrektheit) korekteco, (Exaktheit) ekzakteco

richtigstellen - (Uhr) reĝustigi, altempigi, (wieder richtigstellen) (ankoraŭfoje) korekti, (ankoraŭfoje) ĝustigi

Richtigstellung - korektado, ĝustigo, korekto, reĝustigo

Richtlatte - rektilo

Richtlinie - direktivo, (Richtung) direkto

Richtscheit - (Winkelmaß) rektangulilo

Richtschnur - gvidilo, principo, rektoŝnuro, (Norm) normo

Richtstätte - ekzekutejo

Richtung - direkto, (in alle Richtungenen) ĉiudirekten, disen, (in dieser Richtung) ĉidirekten

richtunggebend - direktodona

Richtungsantenne - direktita anteno

Richtungsanzeiger - (Kfz) ĝirindikilo

richtungsgebend - direktodona

richtungslos - sendirekta

richtungsweisend - direktodona, direktomontra

richtungszeigend - direktomontra

richtungweisend - direktomontra, direktodona

Ricinus - ricino

Ricke - (Rehgeiß, weibliches Reh) kapreolino

riechen - flari, (duften) odori, (stinken) malbonodori, mefiti, (faulig riechen) fetori, (jemanden nicht riechen können) iun ne povi suferi

Riechen - flaro, flarado

Riechnerv - (Anatomie) flara nervo, olfakta nervo

Riechsinn - flaro

Riechstoff - aromaĵo, (Parfüm) parfumo

Ried - (Schilfrohr) kano, (Röhricht) kanejo

Riedgras - (Botanik) karekso, (Simse) scirpo

Riedgräser - ciperacoj

Riefe - (Längsrinne, Auskehlung) kanelo

riefen - kaneli

Riege - (Turnriege, Abteilung) taĉmento

Riegel - briko, (Fensterriegel) riglilo, (Drehriegel) espanjoleto, (Schokoladenriegel, Seifenriegel, etc.) briko de .... {jemandem einen Riegel vorschieben) ĉesigi ies aferon

riegeln - rigli

Riemann - Rimano

Riemannsche - rimana

Riemen - rimeno, (Gürtel) zono, (Schuhriemen) sulaĉo, (sich am Riemen reißen) denove kolekti siajn fortojn

Riemenscheibe - (Technik) pulio (por rimeno)

Riementang - laminario

Ries - (Papierzählmaß) rismo

Riese - grandegulo, (Gigant) giganto, koloso

Rieselfelder - poluakvumata tereno, poluakvumata kampoj

rieseln - flueti, plaŭdeti, (plätschern) plaŭdi, murmuri

Riesenbau - (Architektur) grandega konstruaĵo

Riesendolch - ponardego

Riesenerfolg - furoro, grandega sukceso, sukcesego

Riesenfass - barelego

Riesenfreude - grandega ĝojo, ĝojego

Riesengabel - forkego

Riesengebilde - koloso

Riesengebirge - Gigantmontaro, Karkonoŝo

riesengroß - grandega, giganta, (kolossal) kolosa

riesenhaft - titana

Riesenhunger - malsatego

Riesenkraft - fortego

Riesenmammutbaum - (Botanik) sekvojadendro

Riesenmenge - amasego

Riesenmuschel - tridakno

Riesenpinguin - aptenodito

Riesenqualle - brulmeduzo, (Feuerqualle) cianeo

Riesenrad - (Rummelplatz) giganta rado

Riesenschlange - (Boa) boao, (Python) pitono, (südamerikanische Anakonda) anakondo

Riesenschritt - grandega paŝo, paŝego

Riesenspalt - fendego

riesenstark - herkula, herkulesa

Riesenstern - (Astronomie) grandega stelo

Riesensumme - sumego

Riesentintenfisch - polpo

Riesenwelle - ondego

Riesenwuchs - akromegalio

Riesenzahl - nombrego

Riesenzahn - dentego

riesig - ega, enorma, giganteca, grandega, kolosa, mamuta, (gigantisch) giganta, eksterordinare multa, (monströs) monstra

Riesigkeit - (Gigantheit) giganteco, (Gewaltigkeit) egeco, (Größe) grandeco

Riff - (Felsenriff) rifo

Riffel - riflo, (Riffelkamm) riflilo

Riffelfeile - riflilo

riffeln - (aufrauhen) rifli, (Flachs) linkombi, (mit Rillen versehen) kaneli

Riffkoralle - (Sternkoralle) madreporo

Riga - Rigo

rigide - rigida

Rigidität - rigideco

rigoros - rigora, (streng) severa

Rigorosität - rigoreco

Rikscha - ĵinrikŝo, rikiŝo

Rilegation - rilego

Rille - kanelo,kanelaĵo, sulketo, (Nut) foldo

rillen - foldi

Rimesse - rimeso

Rind - bovo, (Kochkunst: Rindfleisch) bovaĵo

Rinde - krusto, ŝelo, (Baumrinde) arboŝelo, (Brotrinde) pankrusto, (Anatomie) kortiko, (Hirnrinde) kortekso

Rinderbraten - (Kochkunst) bovrostaĵo, rostita bovaĵo, (Roastbeef) rostbefo (de bovo)

Rinderfilet - (Kochkunst) turnedoso, fileosteko

Rinderhirt - bovgardisto, (berittener Rinderhirte) vakero, (südamerikanischer Rinderhirte) gauĉo

Rinderpocken - (Tiermedizin) bova pokso, kaŭpokso

Rinderwahnsinn - bova spongeca encefalopatio

Rindfleisch - bova viando, (Kochkunst) bovaĵo

Rindfleischscheibe - rumsteko

Rindsauge - (Zoologie) bovookulo, (Botanik) buftalmo

Rindslende - (Kochkunst) bova lumbaĵo, (gespikte Rindslende) lardita bova lumbaĵo

Rindvieh - bovoj, bovaro, (Weide) brutaro

Ring - kartelo, (Boxring, Fingerring) ringo, (Kettenring) ĉenero, (Astronomie) haloo, (Kreis) cirklo, (Runde) rondo, (Chemie: Zyklus) ciklo

Ringabschnürung - (in Boxsport) arenŝnuro

Ringbahn - (Eisenbahn) ringofervojo

Ringel - ringeto, cirkleto, (Haarringel) bukleto

Ringelblume - (Botanik) kalendulo

Ringelgans - (Zoologie) kolringa ansero

Ringellocke - (Haarlocke) bukleto

ringeln - (sich ringeln) ringiĝi, (sich winden) volviĝi

Ringelnatter - natrikso

Ringelspiel - karuselo

Ringeltaube - palumbo, ringokolombo

Ringelwürmer - anelidoj, ringovermoj

Ringen - (Sport) lukto, luktado

ringen - agonii, lukti, tordi, (die Hände ringen) tordi la manojn, (mit dem Tode ringen) agonii, lukti kontraŭ la morto

Ringer - (Sport) luktisto, luktanto

Ringerschule - (Sport) palestro

Ringfinger - ringofingro, (Goldfinger) orfingro

Ringfläche - toro

ringförmig - ringoforma, ringforma

Ringkampf - (Sport) luktado

Ringkämpfer - luktanto, luktisto

Ringmuskel - (Anatomie) orbikulo, sfinktero

Ringrichter - (in Boxring) gvida juĝisto

rings - ĉirkaŭe

ringsherum - ĉirkaŭe

Ringsport - lukto

Ringstraße - cirkla strato, bulvardo

ringsumher - ĉirkaŭe

Rinne - kanaleto, sulko, (Rille) kanelo, (Abflussstelle) defluejo, (Graben) fosaĵo

rinnen - flueti, flui, kuri, (undicht sein) ellasi akvon, (leck sein) liki, ellasi fluaĵon

Rinnsaal - rojo

Rinnsal - (kleiner Bach) rojo

Rinnstein - defluejo, defluilo, stratkanaleto, stratdefluejo

Rippchen - ripeto, (Kochkunst) ripaĵo

Rippe - nervuro, (Anatomie) ripo, (Architektur: Leiste) listelo

Rippenfell - (Anatomie) pleŭro, ripa pleŭro

Rippenfellentzündung - (Medizin) pleŭrito

Rippenfellschmerz - (Medizin) pleŭralgio

Rippenfleisch - ripa viando, (Kochkunst) ripaĵo

Rippenstück - karbonado, (Kotelett) kotleto

Rips - (Textil) repso

Ripsseide - fajo

Risiko - risko, (auf eigenes Risiko) je propra risko

risikofrei - senriska

risikolos - senriska

risikoreich - riskoplena

riskant - riska, riskoplena, (gefährlich) danĝera

riskieren - aŭdaci, riski, (wagen) kuraĝi

Risorius - rizorio

Risotto - (Kochkunst: Reisgericht) rizoto

Rispe - (Botanik) paniklo

Rispenentzündung - (Botanik) paniklito

Rispengras - (Botanik) poao

Rispenhirse - (Botanik) miliaceo

Riss - breĉo, ŝiriĝo, (Papier, Stoff) ŝiro, (Spalt) fendo, (Zeichnung) desegnaĵo, (Sprung) krevaĵo

rissig - fendetoplena, fendohava

Rist - (Anatomie: Fußrist) instepo, piedodorso

Ristorno - ristorno

Ritornell - ritornelo

Ritt - rajdo, (langer Ritt) rajdado

Ritter - kavaliro

Ritterburg - burgo, kavalira kastelo

Rittergut - kavalira bieno, nobela bieno

Ritterhelm - helmo

ritterlich - kavaliera, kavalireca

Ritterlichkeit - galanteco, kavalireco

Ritterorden - kavalira ordeno, (englischer Ritterorden) Bano

Ritterrüstung - kiraso, kiraso de kavaliro

Ritterschaft - kavaliraro

Rittersporn - (Botanik) delfinio

Ritterstandsangehöriger - prodo

Rittertum - kavalireco

rittlings - rajde

Rittmeister - kapitano, kavaleria kapitano, eskadronestro

ritual - rita

Ritual - rito, ritualo, ritualaro, ritaro

rituell - laŭrita, rita, rituala

Ritus - ritaro, rito

Ritze - fendeto, (Katzer) grataĵo

Ritzel - (Technik) pinjono

Ritzen - (Technik) pinjono

ritzen - fendeti, tranĉeti, (kratzen) grati, grateti, (Metall ziselieren) ĉizeli

Ritzmesser - bisturio

Rivale - rivalo, (Gegner) konkuranto

rivalisieren - rivali, (wetteifern) konkuri

Rivalität - rivaleco

Riviera - Riviero

Rizinus - (Botanik) ricino

Rizinusöl - (ein Abführmittel) ricinoleo

Roastbeef - (Kochkunst) rostbefo, rostbifo

Robbe - foko, (Seehund) marhundo

Robe - robo, (Amtstracht) robaĵo, (Talar) talaro, (Sutane) sutano, (Toga) togo, (Frack) frako

Roboter - roboto

robust - robusta, stabila, (stark) fortika, fortkorpa

Robustheit - robusteco, (Festigkeit) fortikeco

Rochade - (Schach) aroko

Rochen - rajedoj, rajo

rochieren - (Schach) aroki

Rock - (Frauenrock) jupo, (Männerrock) jako, frako, (Oberrock) surtuto, (Gehrock) redingoto

Rocker - juneculo

Rockschoß - basko

Rockzipfel - (Umgangssprache) juprando

Rodehacke - hojo

Rodel - glitilo, glitveturilo

rodeln - glitveturi, rodli, glitveturi per luĝo, (mit Schlitten) luĝi, (mit Sportschlitten) sledi

Rodelschlitten - luĝo, glitveturilo

roden - elradiki, senradikigi

Rodeo - rodeo

Rodung - senradikigo

Rogen - (Fischeier) fiŝovoj, (abgelegte Her von Fisch und Frosch) frajo, (Rogen vom Stör, Kaviar) kaviaro

Roggen - (Getreide) sekalo, (Roggenbrot) sekala pano

Roggenbrot - sekala pano

roh - (ungekocht) nekuirita, (unbearbeitet) kruda, (grausam) kruela, kruelega, krudula, feroca, (brutal) brutala, huliganeca, (tierisch) bruta, kanibala, (barbarisch) barbara, senkultura

Rohbau - kruda masonaĵo, kruda konstruaĵo

Roheisen - krudfero

Roheit - brutaleco

Roherdöl - nafto

Rohgummi - gumo

Rohheit - brutaleco, (Derbheit) krudeco

Rohkost - nekuirita manĝaĵo, kruda manĝaĵo

Rohling - krudulo, (Rüpel) brutulo, (Barbar) barbaro, (unbearbeitetes Werkstück) kruda laborpeco, prilaborota laborpeco

Rohmaterial - krudmaterialo, (Werkstoff) krudaĵo

Rohmaterialien - krudaĵoj

Rohr - (Röhre) tubo, (Botanik) kano

Rohrammer - (Vogelart) kanemberizo

Rohrblatt - (Musik) anĉo

Rohrblock - (zum Kabel einziehen) tubobloko

Rohrbruch - tuborompo

Rohrbruchventil - (Technik) averiosekuriga valvo, tuborompsekuriga valvo

Rohrdommel - (Vogelart) botaŭro

Rohrdurchmesser - kalibro, tuba diametro

Rohrflöte - (Musik) ŝalmo, mirlitono

Rohrgeflecht - kanplektaĵo, kanaĵo

Rohrhalter - (Technik) tubtenajlo

Rohrhuhn - galinolo

Rohrleger - tubmuntisto

Rohrleitung - dukto, pipelino, (Röhre) tubo

Rohrmündung - (Gewehr, Kanone) tubaperturo

Rohrpost - pneŭmatika poŝto

Rohrsessel - kanseĝo

Rohrstock - kanbastono

Rohrstuhl - kanseĝo

Rohrstärkenmesser - kalibrocirkelo

Rohrverbindung - (Technik) tubjunto

Rohrweihe - (Vogelart) marĉa cirkuo

Rohrweite - (Kaliber) kalibro, kalibra diametro

Rohrzange - (Technik) tubtenajlo

Rohrzucker - kansukero, (als Süßstoff) sukrozo

Rohseide - kruda silko

Rohstoff - krudaĵo, krudmaterialo, materialo

Rohstoffbasis - krudmateriala bazo

Rohstoffverluste - krudmaterialaj perdoj

Rohöl - kruda petrolo, nafto

Rohölveredlung - krudpetrola rafinado

Rohölveredlungsanlage - (Raffinerie) rafinejo

Rohübersetzung - malneta traduko, kruda traduko

Rokoko - (Kunststil) rokoko

Rolladen - (Rollo) rulkurteno, (Jalousie) ĵaluzio, (Rolladen aus Latten) latkurteno

Rollbahn - rulumvojo, rulvojo, (Flugwesen) kurejo

Rollbalken - rulumskalo

Rollbild - (in Japan) kakemono

Rollblock - rulbloko

Rollbraten - (Kochkunst) rulita rostaĵo

Rolle (Theater,Film) - rolo

Rolle - bobeno, rulaĵo, rulcilindro, (Film, Theater) rolo, (Technik: Walze) rulcilindro, rulo, rulumo, (Flaschenzugrolle) pulio, (Wäscherolle) kalandrilo

Rollen - rulado

rollen - rulumi, volvi, ruli, (intransitiv) ruliĝi, (Wäsche) kalandri, (schlingern) tangi, (Schiff) ruliĝadi, (Donner) rulsoni, bruegi, (Eisenbahn: rollendes Material) ruliĝanta materialo

Rollenaufzug - blokrulo

rollend - rula

rollendwickeln - rulumi

Rolleneinpauker - repititoro

Rollenstromabnehmer - (an 0berleitungs-Bus) troleo

Roller - (Kfz) skotero, (Kinderroller) skutilo, trotilo

rollern - skuti

Rollfeld - (Flugwesen) alteriĝejo, alteriĝa kampo

Rollfilm - rulfilmo, kartoĉfilmo

Rollfilmapparat - rulfilmaparato, kodako

Rollgang - rulumvojo

Rollhügel - (Biologie: Trochanter) trokantero

rollierend - rula

Rolljalousie - rulĵaluzio, rulkurteno

Rollkragen - rulkolumo

Rollkragenpullover - rulkoluma pulovro

Rollkugel - stirglobo

Rollmops - (Nahrungsmittel) haringo rulita, rulita haringo

Rollmuskel - (Anatomie) rotatoro

Rollo - rulkurteno

Rollpullover - rulkoluma pulovro

Rollschinken - (Nahrungsmittel) rulumita ŝinko

Rollschuh - radŝuo, rulsketilo

Rollschuhlauf - rulsketkurado

rollschuhlaufen - rulsketi, rulsketkuri

Rollschulauf - rulsketkurado

Rollstuhl - invalidoseĝo, rulseĝo

Rolltreppe - rulŝtuparo, (Eskalator) eskalatoro

Rollwagen - (Lore) netegita vagoneto

Rollzylinder - rulcilindro

Rom - (italienische Stadt) Romo, (edv: Read-Only-Memory, Fest-Speicher) romo

Romacier - romancero

Roman - romano

Romanautor - romanisto

Romancier - romanisto, romanverkisto

Romandichter - romanpoeto

Romane - (Volk mit romanischer Sprache) romano

romanhaft - romana, romaneca

Romanheld - romanheroo

Romanik - romaniko

romanisch - romana, (Linguistik) latinida, (Kunst) romanika, (die romanischen Sprachen) la latinidaj lingvoj

Romanist - (Linguistik) romanisto

Romanistik - (Linguistik) romanistiko

Romanschreiber - romanisto

Romanschriftsteller - romancero, romanisto, romanverkisto

Romantik - romantikismo, romantismo, (Linguistik) romantiko

Romantiker - romantikisto, romantikulo

romantisch - romantika, romantikisma, (romanhaft) romaneca

Romanze - romanco, romantika amafero

Romanzensammlung - romancaro

Romanzero - romancaro

Romulus - (Historie: Gründer von Rom) Romulo

Rondell - rondelo, (etwas Rundes) rondaĵo, ronda bedo

Rondo - (Musik) rondelo

roppen - (kriechen) rampi

Roquefort - (eine Käseart) rokforto

rosa - roza, (rosafarbig) rozokolora, roza

Rosazee - rozaco

Rose - (Botanik, Jägersprache, Fensterrose, Kompassrose) rozo, (Medizin: Wundrose) erizipelo, (wilde Rose, Beckenrose) sovaĝa rozo, eglanterio, (nicht auf Rosen gebettet sein) esti en mizera stato

Rosenbaum - rododendro

Rosengewächs - rozaco

Rosengewächse - rozacoj

Rosenkohl - brusela brasiko, bruselbrasiko, (Knospenkohl) burĝonbrasiko

Rosenkranz - (katholische Kirche) rozario

Rosenkäfer - cetonio

Rosenlorbeer - (Oleander) oleandro

Rosenmontag - (Religion) Memoro pri nia kara Sinjoro, (Karneval) karnavala lundo

Rosenschleife - bantrozo

Rosenstrauch - rozarbedo

Rosenstrauß - rozbukedo

Rosenöl - rozoleo, (Attar) ataro

Rosette - (Verzierung) rozeto, (Technik) rozo

rosig - roza, (heiter) serena

Rosine - (Botanik) rosino, (Sultanine) sultanino, (getrocknete Weinbeere) sekvinbero

Rosinenkuchen - sekvinbera kuko, babao

Rosmarin - (Gewürz, Botanik) rosmareno

Ross - (Pferd) ĉevalo

Rosshaar - ĉevalharo, krino

rossig - (Stute) seksarda

Rosskastanie - (Frucht) ĉevalkaŝtano, hipokaŝtano, sovaĝa kaŝtano, (Baum) hipokaŝtanarbo

Rosskastaniengewächse - hipokaŝtanacoj

Rossschlächter - ĉevalbuĉisto

Rost - (zum Braten) rostkrado, (Ofenrost) fajrokrado, (an Metall, an Getreide) rusto, (Gitterrost) krado

Rostbeef - rostbefo

rostbeständig - rustrezista

Rostbraten - (Kochkunst) rostbifo, rostaĵo, rostbefo

Rostbratwurst - rostita kolbaseto, kradrostita kolbaseto

rostbraun - rustbruna, rustkolora

rosten - (Metall) rusti, rustiĝi, oksidi, oksidiĝi

rostfarben - rustkolora

rostfarbig - rustkolora

Rostfleck - rustmakulo

rostfrei - senrusta, nerustiĝa, (rostgefeit) rustimuna, (rostwiderstehend) rustrezista

rostig - rusta, (verrostet) rustiĝinta

Rostschutzmittel - rustpreventilo, minio

rot - ruĝa, (rot machen) fari ruĝa, ruĝigi, (rot werden) fariĝi ruĝa, ruĝiĝi, (rot schminken) ruĝumi, ruĵadi

Rot - ruĝo, (Rouge, Schminke) ruĵo, (Kartenspiel) kero

rot-schminken - ruĝumi

Rotalgen - ruĝalgoj

Rotaprint - rotaprinto

Rotaryclub - Rotario

Rotation - kirlo, rotacio

Rotationsdruckmaschine - rotacia presilo

Rotationsmaschine - (Typographie) rotacia presmaŝino

Rotator - rotatoro

Rotatorien - rotatoro

Rotauge - (Fisch) ploto

rotbackig - ruĝvanga

Rotbarsch - (Fisch) perko

Rotbart - ruĝbarbulo, (Fisch) Ruĝbarbulo

rotblond - ruĝblonda

rotbraun - ruĝbruna, siena

Rotbuche - (Baum) sangofago, ordinara fago

rotbäckig - ruĝvanga

Rotdorn - (Botanik) ruĝe floranta kratago

Rotdrossel - (Vogelart) ruĝaksela turdo

Roteisenstein - (Mineral) hematito

Rotenberg - Bernistro

Rotewurst - salamo

Rotglut - ruĝardaĵo

rothaarig - ruĝhara, (rotgelb) rufa

Rothaut - (Indianer) ruĝhaŭtulo

Rothirsch - ruĝa cervo

Rotholzbaum - cesalpinio

rotieren - rotacii

rotierend - rotacia

Rotkehlchen - (Vogelart) ruĝgorĝulo, rubekolo

Rotkohl - ruĝa brasiko

Rotkraut - ruĝa brasiko

Rotkäppchen - (Märchenfigur) Ruĝĉapulino, Ruĝkufuletino

Rotlauf - erizipelo

Rotor - kirlo, (Technik) rotoro

Rotschwänzchen - (Vogelart) ruĝvostulo, fenikuro

Rotstift - ruĝkolora krajono

Rottanne - (Baum) piceo

Rotte - kompanio, roto, (Bande) bando, (Horde) hordo

rotten - rui, (sich zusammenrotten) amasiĝi, ariĝi

rottenweise - en rotoj, rote

Rotterdam - Roterdamo

Rotunde - rotondo

rotwangig - ruĝvanga

Rotwein - ruĝa vino, ruĝvino

Rotweinglas - glaso por ruĝa vino

Rotwild - ĉaŝaĵo de cervoj kaj kapreoloj

Rotz - (Nasenschleim) nazmuko, (Veterinärmedizin) maleo, morvo

Rotzbube - (derb) nazfluulo

Rotznase - (derb) nazfluulo

Rouge - (rote Schminke) ruĵo

Roulade - (Kochkunst) rulado, ŝinka rulaĵo

Roulett - ruleto

Route - (Reiseroute) raŭto, itinero

Routine - rutino

Routinearbeit - rutina laboro, rutinlaboro

routinelos - senrutina

routiniert - rutina, (gewandt) lerta, lertega

Routinierter - rutinulo

Routiniertheit - rutineco

Rover - biciklo

Rowdy - huligano, (Rowdytum) huliganeco

rowdyhaft - huliganeca, en huligana maniero

Rowdys - huligano

Rowdytum - huliganeco

royal - rojala

Royalismus - rojalismo

Royalist - rojalisto

Roß - ĉevalo

Rssort - sekcio

Ruanda - Ruando

Rubel - (russisches Geld) rublo

Rubidium - rubidio

Rubin - (Edelstein) rubeno

rubinrot - rubenruĝa

Rubrik - rubriko

Rubrikentitel - rubriko

ruchlos - krimofara, abomena, (schamlos) senhonta

Ruck - (Zug) ektiro, (Stoß) ekpuŝo, (Erschütterung) ekskuo, (mit einem Ruck) per unu ekpuŝo, per unu ekskuo

ruckartig - per subita puŝo, per subita tiro, puŝmove

Rucksack - dorsosako, (Rucksack umhängen) surdorsigi

ruckweise - puŝmove, (ruckweise aussetzend) intermite

Rudel - aro, (Herde) grego

rudelweise - are, (herdenweise) grege

Ruder - remilo, (Schiff: Steuer) direktilo, rudro

Ruderanzeiger - aksiometro

Ruderboot - remboato, (Barkarole) barkarolo

Ruderer - remisto, remanto

Ruderfüßer - (Zoologie) palmipedoj

ruderfüßig - rempieda, palmopieda

rudern - pagaji, remi, (Vogel, mit den Füßen) piedoremi

Rudern - remado

rudernd - rempiede

Ruderreep - droso

Ruderschiff - remŝipo, (Galiote) galioto

Ruderschnecken - (Zoologie) pteropodoj

Rudiment - rudimento

Rudimente - rudimentoj

rudimentär - (Biologie) rudimenta

Ruf - voko, (Ruhm) famo, (Zuruf) alvoko, (Ansehen) reputacio, renomo, (von gutem Ruf) bonreputacia, (in gutem Rufe stehend) bonfama, (schlechter Ruf, Misskredit) miskredito

rufen - voki, (schreien) krii, (anrufen, herrufen, herbeirufen, zurufen) alvoki, (jemanden rufen lassen) venigi iun, (ausrufen) elvoki, (proklamieren) proklami, (Hilfe rufen) voki por helpo, (zur Ordnung rufen) admoni al ordo

Rufender - vokanto

Rufer - vokanto

Rufname - voknomo

Rufnummer - (Telefon) telefonnumero

Rugby - (Sport) rugbeo

Rugby-Spiel - rugbeo

Ruhe - dormo, kvieteco, kvieto, ripozo, trankvileco, (in aller Ruhe) senhaste, (innere Ruhe) trankvileco, (äußerliche) kvieto, (Ausruhen) ripozo, (Friede) paco, (Stille) silento, (lass mich in Ruhe) lasu min trankvila, (jemanden aus der Ruhe bringen) malkvietigi iun, (sich zur Ruhe setzen) retiriĝi el sia ofico, pensiiĝi, (zur Ruhe können) fine ekhavi trankvilon, trankviliĝi, (in Ruhe lassen) lasi

ruhebedürftig - bezonante ripozon, helpobezona, laca

Ruhebett - sofo, kuŝsofo, (Kanapee) kanapo, divano

Ruhegehalt - emerituro, pensio, emerita salajro

Ruhegehaltsempfänger - pensiulo

Ruhegeldbezieher - pensiulo

Ruhelage - stato de ripozo

Ruhelager - divano, kuŝejo, (Architektur: Säulenlager) toruso

ruhelos - malkvieta, (unstet) senripoza

Ruhemasse - kvietmaso

ruhen - dormi, ripozi, (pausieren) paŭzi, (liegen) kuŝi

ruhend - latenta, statika

Ruhepause - ripozopaŭzo, (Siesta) siesto

Ruheplatz - ripozejo, loko por ripori

Ruhepunkt - (Musik) cezuro

Ruhestand - emeriteco, (in den Ruhestand treten) emeritiĝi, (jemanden in den Ruhestand versetzen) emeritigi iun, (im Ruhestand, in den Ruhestand versetzt) emerita

Ruhestrom - (Elektrik) ripoza kurento

Ruheständler - emerito, (Pensionist) pensiulo

Ruhestörung - ĝenado de la ripozo, ripozĝenado

Ruhetag - ripoztago

ruhig - kalma, senkolera, trankvila, (still) kvieta, silenta, (Person) silentema, kvietanima, (friedlich) paca, pacema, (still) senbrua, (ohne Hast) senhasta

ruhigstellen - (Medizin: Arm, Fuß) ripozmeti

Ruhigstellung - ankilozigo, (Medizin) ripozmeto, ripozmetado

Ruhigwerden - kvietiĝo

Ruhm - gloro, (Ruf) famo

ruhmbegierig - gloravida

ruhmesgemäß - laŭfame

Ruhmesgier - gloravido

Ruhmeskrone - glorkrono

ruhmessüchtig - gloravida, famema

Ruhmessüchtiger - gloravidulo, famemulo

Ruhmestat - glorago

ruhmlos - senfama, senglora, senmerita

ruhmreich - multglora, (ruhmvoll) glorplena

Ruhmsucht - gloravido, (Ruhmesliebe) gloramo

ruhmsüchtig - glorama

ruhmvoll - glorplena, (berühmt) glora

Ruhr - (Medizin) disenterio

Ruin - ruino, (Verfall) ruiniĝo, (Untergang) pereo

Ruine - ruinaĵo, ruino, (Historie: Überrest) vestiĝio

Ruinenfeld - ruinejo

ruinenhaft - ruina

ruinieren - ruinigi, (zerstören) detrui, (verderben) pereigi, (sich ruinieren) sin ruinigi

ruinierend - ruiniga, ruiniĝanta

ruiniert - ruinita, (kaput) kaputa

Ruinierung - ruinigo

ruinös - ruina, ruiniga

Rum - (Branntwein) rumo

Rum-Trinkhalle - rumejo

Rumba - (Tanz) rumbo

Rumbakugeln - (Musikinstrument) marakoj

Rumex - rumekso

Rummel - bruo, (Auflauf, Tumult) tumulto

Rummelplatz - kermesa amuzejo

Rumor - rumoro

rumoren - rumori, (brummen) murmuregi, (dumpf rauschen) obtuze brueti

Rumpelkammer - formetejo, (Gerümpelkanmer) kamero plena de fatraso, fatrasa subtegmentejo, (Kammer für altes Zeug) malnovaĵkamero

rumpeln - rumuri, (dumpf lärmen) obtuze brui, (poltern) pumpumi

Rumpersdorf - Rumpersdorfo

Rumpf - (Anatomie) trunko, (Schiff) korpo, ŝelo (de ŝipo), (Flugwesen) fuzelaĝo, (Torso) torso

Rumpsteak - (Kochkunst) rumsteko

Rumäne - rumano

Rumänien - Rumanio

rumänisch - rumana

rund - ronda, (kreisrund) cirkla, (kugelförmig) sfera, globa, (zirka) ĉirkaŭ, (annähernd) proksimme, (rund gerechnet) rondsume

Rundbau - rondkonstruaĵo, rotondo

Rundblick - panoramo, rondrigardo (al ĉiuj direktoj)

Rundbogen - (Architektur) rondarko, ronda arko

Rundbrief - informletero

Runde - (Boxrunde) raŭndo, (Tafelrunde) rondo, (Kontrollgang) kontroliro, (Militär) patrolo, rondiro, rundo, (Rennstreckenrunde) rondo, (in der Runde) enronde, ronde

runden - (rundmachen) rondigi

rundenmäßig - laŭronde

runderneuern - rekaŭĉuki

Rundfahrt - rondverturo

rundfliegen - rondflugi

Rundflug - rondflugo

Rundfrage - ronddemando, (Anfrage) enketo

Rundfunk - radiofonio, (Kurzform) radio

Rundfunkempfänger - radio, radioricevilo

Rundfunkgerät - radiofono

Rundfunkhörer - radioaŭskultanto

Rundfunkinterview - radiofonia intervjuo

Rundfunkkommentator - radiokomentisto

Rundfunkleiter - (Intendant) intendanto

Rundfunknetz - radiofonia reto, radiofonioreto

Rundfunkprogramm - radioprogramo

Rundfunksendung - radiodisaŭdigo, radiosendaĵo

Rundfunksprecher - radioparolisto

Rundfunkstation - radiofonia stacio

Rundfunkübertragung - radiodisaŭdigo

Rundgang - (Architektur) cirkloforma koridoro, ĉirkaŭiro, rondiro, rundo

rundgehen - rondiri

Rundgemälde - panoramo

Rundheit - rondeco

rundheraus - sincere, tutesincere, (offen) malkaŝe

rundherum - ĉirkaŭe

Rundholz - rondligno, ronda ligno

Rundlauf - (Technik) cirkula moviĝo, cirkulado

rundlich - rondeta, (dicklich, Figur) diketa

Rundmäuler - rondbuŝuloj

Rundreise - rondvojaĝo, ronda vojaĝo

Rundschau - kroniko, rondrigardo, (Zeitungswesen) revuo

Rundschreiben - rondskribaĵo, cirkulero

Rundsicht - ĉirkaŭvido, (Panorama) panoramo

Rundstahl - rondŝtalo

Rundtanz - (Reigen) ronddanco, rondodanco

rundum - (ringsum) ĉirkaŭe

Rundum-Befestigung - cirkonvalacio

Rundung - rondigo, rondaĵo, (Krümmung) kurbaĵo

rundweg - (direkt) rekte, (ganz) tute, (vollkommen) plene, (entschieden) decide

Rundwürmer - rondvermoj

Rune - (germanische Schrift) runo

Runenforscher - runologo

Runenforschung - runologio

Runenschrift - runoskribo, runoskribaĵo, runa skribo

Runge - rungo

Runkelrübe - beto, (Futterrübe) furaĝbeto

Runologe - runologo

Runologie - runologio

Runzel - (Hautrunzel) sulketo, haŭtsulketo, (Falte) sulko, falto

runzelig - faldhaŭta, sulkhava, (faltig) faltohava, sulka, (gefaltet) faltiĝinta, (zerfurcht) sulkeĝinta

runzeln - sulki, sulkigi, faltigi, (die Stirn runzeln) sulkigi la frunton

Rupfen - (Jutegewebe) jutoteksaĵo

rupfen - kolekti, tireti, (Gras) elŝiri, (dem Federvieh Federn ausreisen) elplumigi, senplumigi, (Umgangssprache: jemanden ganz schon rupfen) iun sufiĉe da mono tiri el sia poŝo

Rupie - (indisches Geld) rupio

ruppig - kruda, (unwirsch) bruska

Rush - raŝo

Russe - rusiano, ruso

russisch - rusa, rusia, (in russischer Sprache) ruslingve

russischer - rusujano

russischesDreigespann - troiko

Russland - Rusio, Ruslando

russländisch - ruslanda, rusuja

rustikal - (Kunst, Möbel) rustika

Rute - vergo, (Tierschwanz) vosto, (mit der Rute züchtigen) vergi

Rutenbündel - fasko da vergoj, vergofasko, vergaĵo

Rutengänger - (Quellensucher) fontoserĉisto

Rutenzeichen - vergosigno

Ruthenium - rutenio

Rutsch - (Erdrutsch) terdeglito, (Umgangssprache: Spritztour) ekskurseto, malgranda vojaĝo

Rutschbahn - glitejo, glitvojo

Rutsche - glitvojo, glitejo

Rutschen - glito

rutschen - ŝoviĝi, (gleiten) gliti, glitiri, (Kfz: schleudern) jori, (zur Seite rutschen) flankengliti

rutschig - glitiga

rutschsicher - glitsekura

Ruß - fulgo

rußen - fulgi, fulgigi, fumaĵi

rußig - fulga, (voll mit Ruß) fulgoplena, (mit Ruß bedeckt) fulgokovrita

Rußland - Rusio, Ruslando, Rusujo

rußschwarz - fulgonigra

Rußschwarz - fulgonigro, (Farbe) bistro

rächen - venĝi, (vergelten, sich rächen) sin venĝi, (revanchieren) revenĝi

Rächer - venĝanto, venĝinto, revenĝisto

Rädelsführer - ĉefagitisto, (Komplottführer) komplotestro, (Bandenchef) bandestro

rädern - (mit einem Rad hinrichten) radumi, ekzekuti sur rado, (ich bin wie gerädert, erschöpft) mi estas elĉerpita

Räderwerk - (Technik) radaro

rägheitskraft - inerteca forto

räkeln - (ausstrecken) etendi

rändern - kadri

Ränke - (Machenschaften) maĥinacioj, (Intrigen) intrigoj, (Ränke schmieden) intrigi

Ränkeschmied - intriganto, intrigulo

Ränkespiel - intrigo, (Machenschaft) maĥinacio

ränkesüchtig - kabalema, (intrigant) intrigema

Räson - rezono, (Vernunft, Einsicht) prudento

Räsonement - rezonado

räsonieren - rezoni

räsonierend - (schlupfend) rezonema

Räterepublik - soveta respubliko

rätisch - retoromanĉa

Rätsel - enigmo, (Geheimnis) mistero

rätselhaft - enigma, sfinksa, (geheimnisvoll) mistera

Rätselhaftes - misteraĵo

rätseln - enigmi

Räuber - rabisto, gangstero, (Bandit) bandito, (im Tierreich) predokapta besto, rabemulo

Räuberbande - bando da rabistoj, rabistobando

Räuberhöhle - rabejo, ŝtelistejo

räuberisch - rabista, (beutegierig) rabema

Räubernest - ŝtelistejo

Räucherfaß - incensilo

Räucherhering - fumaĵita haringo

Räucherkammer - fumaĵejo

Räuchermittel - fumilo

Räuchern - (das Räuchern) bukano, fumaĵigado, (mit Weihrauch) incenso

räuchern - fumaĵi, bukani, (Medizin) fumigacii, (mit Weihrauch) incensi, bruligi incenson

Räucherspeck - fumaĵita lardo

Räucherstab - fumilo

Räucherstäbchen - fumilo

Räucherung - fumaĵado, (Weihrauch) incensado

Räucherware - fumitaĵo

Räucherwaren - fumaĵo

Räucherwerk - bonodorfumaĵo, incenso

Räude - (Krätze) skabio, (Veterinärmedizin) besta skabio, (Grind) favo, trombidiozo

räudig - (Medizin) skabia, (grindig) fava

Räumboot - (Minenräumboot) minforigboato

räumen - (ausräumen) malplenigi, (freistellen) malokupi, malokupadi, (Militär) evakui, (Lager ausverkaufen) rabate disvendi, likvidi, (Schnee räumen) forigi neĝon

räumlich - spaca, (stereoskopisch) stereoskopia

Räumlichkeit - (Raum) ejo, (Zimmer) ĉambro

Räumung - evakuo, malokupado, (Militär) evakuado, forigo

räuspern - ekspektori, kraĉotusi, (hüsteln) tuseti

röcheln - stertori

Röcheln - stertoro

Röhrchen - ŝalmo, tubeto, (mit Röhrchen trinken) suĉtrinki

Röhre - (Rohr) tubo, (Radioröhre) valvo, (Backröhre) bakujo, (Elektronenröhre) valvo

röhren - (Schreien des Hirsches) cervobleki

röhrenförmig - tuboforma, valvoforma

Röhrenknochenendstück - epifizo

Röhrenknochenmittelstück - diafizo

Röhrenlaus - afido

Röhrenläuse - afidedoj

Röhrennasen - procelarioformaj

Röhrenpilz - (Pilz) boleto

Röhrenpilze - boleto

Röhricht - (Botanik) kanejo, kandensejo, kanaro

Röhrling - (Pilz) boleto, tubfungo

Röllchen - ruleto

Römer - (Historie) romiano, romaniano, (Einwohner Roms) loĝanto de Romo, romano, (Weinglas) pokalglaso, vinglaso

Römerposaune - (Musikinstrument) bukceno

Römerreich - Romanio, Romio

römisch - (auf die Stadt Rom bezogen) roma, (Historie) romania, romia, romiana

römisch-katholisch - katolika, (Religion) romkatolika

röntgen - (durchleuchten) radioskopi, (mit Strahlen behandeln) radiografi

Röntgen - radiografio

Röntgenapparat - rentgenaparato

Röntgenarzt - rentgenologo

Röntgenaufnahme - (Verfahren) radiografio, (Bild) rentgenogramo, rentgenfotografaĵo, radiografaĵo

Röntgenbestrahlung - rentgenradiado, (Medizin: Radiotherapie) radioterapio

Röntgenbild - iksfotografaĵo, radiografaĵo, rentgenekrana foto

Röntgenbildschirm - fluoreskoekrano

Röntgenfacharzt - radiologo

Röntgenfachmann - rentgenologo

Röntgenheilbehandlung - rentgenterapio

Röntgenogramm - rentgenogramo

Röntgenologe - (Röntgenfacharzt) rentgenologo

Röntgenologie - rentgenologio

Röntgenoskopie - rentgenoskopio

Röntgenröhre - rentgena tubo, iksradia tubo

Röntgenstrahlen - rentgenradioj, X-radioj, iks-radioj, (Gammastrahlen) gamaradioj

Röntgenstrahlenlehre - rentgenologio

Röntgenstrahlung - rentgenradiado

Röntgentherapie - rentgenterapio

Röschen - rozeto

Rösselsprung - (beim Schach) ĉevaliro

Röstbrot - (zum Rösten) toastpano, (Toastscheibe) rostita pantranĉo, toasto

rösten - (Kaffee, Toast) rosti, (auf dem Grill) rosti, kradrosti, (Flachs) rui

Röte - ruĝeco

Rötegewächse - rubiacoj

Röteln - (Medizin) rubeolo

Rötelzeichnung - (Malerei) sangvino

röten - (rot machen) ruĝigi, (erröten) ruĝiĝi

rötlich - ruĝeca, ruĝeta, (rötlich gelb) ruĝe flava, rufa, (rötlich braun) ruĝe bruna

rötlichgelb - rufa

Rübe - pivotradiko, (weiße Rübe) rapo, (rote Rübe) ruĝa beto, (gelbe Rübe, Karotte) karoto, (Zuckerrübe) sukerbeto, (Mohrrübe) karoto, (Kohlrübe) napo, (Runkelrübe) beto

Rübenfeld - betokampo, rapokampo

Rübenvollerntemaschine - betorikoltatoro, betrikoltatoro

Rübenzucker - betsukero

Rübsamen - (Botanik) oleorapo

Rübsen - (Botanik) oleorapo

Rüböl - (vom Raps) kolzooleo

Rückantwort - respondo

rückbezüglich - (Grammatik) refleksiva

Rückbildung - (Rückbildung eines Organs) involucio

Rückblende - (Film) retrosceno

Rückblick - rerigardo, retrorigardo

rückblickend - retrorigarda, retrospektiva

Rückblickspiegel - (Auto) retrorigardspegulo

Rückbuchung - ristorno

rückdatieren - retrodati

Rücken - (auch Buchrücken) dorso, (hinter meinem Rücken) sen mia scio, kaŝe por mi, (jemandem den Rücken stärken) fortigi ies pozicion, (jemanden in den Rücken fallen) ataki iun de malantaŭe

rücken - movi, (schieben) ŝovi, (stoßen) puŝi, (zur Seite rücken) flankenmovi, (näher rücken) ŝoviĝi pli proksimen, alproksimiĝi

Rückendeckung - ŝirmo de malantaŭe, (Stütze) apogo, (Pfand) garantiaĵo

Rückenflosse - dorsnaĝilo

Rückenkorb - dorsoportilo

Rückenlage - surdorsa pozicio, (Schlafposition) surdorsa kuŝpozicio

Rückenlehne - dorsa apogilo, dorsapogilo

Rückenmark - spina medolo, mjelo

Rückenmarkentzündung - mjelito

Rückenmarkhaut - (Anatomie) meningo

Rückenmarkleiden - (Medizin) mjelopatio

Rückenmarkschwindsucht - tabeto, tabeso

Rückenmarksubstanz - (Medizin) polio

Rückenmuskel - dorsa muskolo, latisimo

Rückenpanzer - karapaco

Rückensaite - ĥordo

Rückenschild - (Zoologie, Panzer) karapaco

Rückenschwimmen - dorsonaĝo, dorsonaĝado

Rückenstück - (Kochkunst, Filet) fileo

Rückenteil - dorsaĵo

Rückentragkorb - (Kraxe) dorsoportilo

Rückentwicklung - retroevoluo

Rückenwehr - (Militär) paradoso

Rückenwirbel - (Anatomie) dorsovertebro

Rückerinnerung - rememoro

Rückerstattung - remburso, (Rückzahlung) repago

Rückfahrkarte - iro-revena bileto, revenbileto

Rückfahrt - reveturo, (Rückreise) revenvojaĝo

Rückfall - refalo, ripetado, (Verbrechen) recidivo, (Medizin) denova atako, (Wiederholung) ripeto

Rückfallfieber - (Medizin) rekuranta febro, (Fieber durch Borellia-Bakterien) boreliozo

Rückfallgut - divenlinia havaĵo

Rückfallstäter - (Rechtswesesn) rekulpiĝinto

Rückfalltäter - rekulpiĝinto

Rückflug - reflugo, returna flugo

Rückfracht - returna kargo

Rückfrage - redemando

rückfällig - (Medizin) recidiva, (Rechtswesen: rückfällig werden) refali en la saman krimon, refali en la saman delikton

Rückfälliger - recidivulo

Rückgabe - redono, (Rückerstattung) repago

Rückgang - malkresko, reiro, malprogreso, (Missgedeihen) malprospero, (Verminderung) malpliiĝo, malkresko

Rückgrat - vertebra kolumno, vertebraro, (Wirbelsäule) spino, (Umgangssprache: Stütze) apogilo

Rückgratverkrümmung - (Medizin) skoliozo

Rückgriff - regreso

rückgängig - malprospera, (rückläufig) regresa, (etwas rückgängig machen) malmendi ion, nuligi ion

Rückhalt - subteno, (Stütze) apogo

rückhaltlos - (ganz offensichtlich) tute evidenta, (ohne Reserve) senrezerva

Rückhandschlag - (Tennis) mandorsa bato

Rückkauf - (Handel) reaĉeto

Rückkehr - hejmenreveno, (Wiederkehr) returniĝo, reveno

Rückkehrer - (hejmen) revenanto

Rückkopplung - (Elektrik) retrokuplo

Rückladung - (Rückfracht) returna kargo

Rücklage - rezerva fonduso, (Reserve) rezervo

Rücklauf - (Technik) inversiro, (Kfz) retrorapidumo

Rückleitung - retrokondukado, retrokondukilo

Rücklicht - ĝirlampo, malantaŭa lampo, posta lampo, postlampo

rücklings - dorsantaŭe, dorsdirekte, (nach hinten) malantaŭen, (von hinten) de malantaŭe

rückläufig - malprogresa, retroaktiva, (rückgängig) regresa, (umgekehrt) inversa

Rückmarsch - returnmarŝo, returna marŝo

Rückporto - kosto por resendo, respondafranko

Rückreise - revenvojaĝo, revojaĝo, vojaĝado reen, vojaĝo reen

Rückschau - rerigardo, retrorigardo

rückschauend - retrorigarda, (rückblickend) retrospektiva

Rückscheinwerfer - retrolumĵetilo, ĝirlampo

Rückschlag - (Misserfolg) malsukceso, (Sport: Ballrückschlag) rebato, (Gegenwirkung) reakcio

rückschlagen - rebati, (Tennis) drajvi

Rückschlagventil - (Technik) retroferma valvo

Rückschluss - konkludo, (Ableitung) dedukto

Rückschluß - konkludo, korolario

Rückschreiben - reskripto

Rückschritt - malprogreso, retropaŝo, (Politik) reakcio

rückschrittlich - malprogresa, reakcia

Rückseite - dorsflanko, (Medaillenrückseite) reverso, (auf der Rückseite) sur la dorsflanko, dorsflanke

rückseitig - dorsflanka, (dahinter) malfronta

Rücksendung - resendo

Rücksicht - (Duldung) indulgo, (Bedacht) konsidero, (ohne Rücksicht) senkonsidere, sen konsidero, (Rücksicht nehmen) respekti, (mit Rücksicht auf) pro konsidero al

Rücksichtnahme - indulgemo

rücksichtslos - despota, senrespekta, (unnachsichtig) senindulga, (rigoros) rigora, (radikal) radikala

rücksichtsvoll - konsiderema, (achtsam) atentema, (voller Nachsicht) plena de indulgo

Rücksitz - fono, posta sidloko, malantaŭa sidloko, (Kfz) postseĝo, postsidejo

Rückspiegel - (Kfz) retrospegulo

Rückspiegelung - speguliĝo

Rückspiel - (Sport) revanĉo, dua maĉo

Rücksprache - denova informiĝo, priparolo, (mit jemanden Rücksprache halten) priparoli ion kun iu

Rückstand - debeto, defalaĵo, (Chemie) reziduo, resto, restaĵo, (Chemie) reziduo, (mit Zahlungen im Rückstand sein) ankoraŭ ŝuldi

Rückstau - retendigo, (Verkehr) ŝtopiĝejo

Rückstoß - repuŝo, retrofrapo, (Gewehrrückstoß) retropuŝo, (Rückstoß einer Rakete) retropuŝo de raketo

Rückstoßantrieb - (für Rakete) retropuŝmovigo

Rückstoßerzeuger - fuzilo

Rückstoßgeschoss - misilo

Rückstrahler - reflektilo, (Kfz) malantaŭa reflektoro

Rückstrahlung - reflekto, retroradiado, reflekso

Rückstände - (Finanzwesen) postiĝintaj ŝuldoj

rückständig - neprogresinta, (überfällig) posttempa, (Finanzwesen: Same) nepagita, (rückläufig) malprogresa, (Geld: rückständig bleiben) resti ŝuldata

Rücktaste - (Schreibmaschine) retroklavo

Rücktritt - (Amtsniederlegung) demisio, (Abdankung) abdiko, (Verzicht) rezigno

Rücktrittbremse - (beim Fahrrad) pedalbremso

rückvergüten - repagi

Rückvergütung - ristorno, repagaĵo, (Abfindung) kompenso

Rückversicherung - (Wirtschaft) reasekuro

Rückweg - returna vojo, returnvojo, vojo reen

rückwendend - returne

rückwirken - reagi

rückwirkend - reaga, (Technik: reaktiv) retroaktiva

Rückwirkung - (Reaktion) reago, reakcio, (Dagegenhandeln) kontraŭago,(Antiwirkung) reefiko

rückwärtig - dorsa, dorsflanka, malantaŭa, malfronta

rückwärts - dorse, malfronte, returne, (hinten) malantaŭe, dorse, (nach rückwärts) malantaŭen, dorsen

Rückwärtsgang - (Kfz) retrorapidumo

rückwärtsgehen - regresi, retroiri

Rückwärtslooping - (Flugwesen) bonto

Rückzahlung - repago

Rückzeit - retempo

Rückzieher - (beim Fußballspiel) retrokiko, (Umgangssprache: einen Rückzieher machen) ne plu voli

Rückzug - (Militär) retiriĝo, returnmarŝo, retreto, (Militär: den Rückzug decken) ŝirmi la retiriĝon, (Militär: getarnter Rückzug) kamuflita retiriĝo

Rückzugsgefecht - (Militär) sindefendo por kaŝi la retiriĝon

Rückäußerung - respondo

Rüde - (männlicher Hund) virhundo

rüde - kruda, (ungesittet) malbonmora, vulgara

Rüffel - (Verweis) mallaŭdo, (Ermahnung) admono

Rüge - (Rüffel) mallaŭdo, (Tadel) riproĉo

rügen - admoni, mallaŭdi, (tadeln) riproĉi

rühmen - glori, (loben) laŭdegi, (sich rühmen) sin glori, (prahlen) fanfaroni

rühmenswert - glorinda, (lobenswert) laŭdinda, (ehrenwert) honorinda

rühmenswürdig - glorinda

rühmlich - glore, glorinda, (lobenswert) laŭdinda, (ehrenwert) honorinda

Rührei - (Kochkunst) kirlovaĵo, kirloovaĵo

rühren - (umrühren) turnomovi, (quirlen) kirli, (ergreifen) kortuŝi, emocii, (mischen) miksi, (gerührt sein) esti kortuŝita, (gerührt werden) emociigi, (sich rühren) moviĝi, esti agema, esti aktiva

rührend - kortuŝa, (sentimental, rührselig) sentimentala, (gemütsbewegt) emocia

rührig - aktiva, farema, (rege) agema, (munter) vigla

Rührlöffel - kirlilo

Rührmichnichtan - (Botanik) netuŝumino

rührselig - sentimentala, (leicht zu rühren) facile kortuŝebla, (weinerlich) plorema

Rührseligkeit - sentimentaleco

Rührung - kortuŝo, afekcio, (Ergriffenheit) emocio

rülpsen - rukti

Rülpser - rukto

rümpfen - (Nase) suprentiri (la nazon), (über jemanden die Nase rümpfen) orgojle rigardi iun de alte

Rüpel - krudulo, (Brutaler) brutulo, brutalulo

Rüpelei - (Derbheit) krudeco, (rohes Benehmen) kruda konduto

rüpelhaft - krudula, brutula, brutalula

Rüsche - (Textil) ruŝo

Rüschenhemdkrause - ĵaboto

Rüssel - (Elefant, Insekt) rostro

Rüsselkäfer - (Zoologie) kurkulio, kurkuliedoj, rostroskarabo

Rüsseltiere - rostruloj

rüsten - (vorbereiten) prepari, pretigi, (Militär) sin armi (por militagoj), (ausrüsten mit) ekipi

Rüster - ulmo

rüstig - malkaduka, (energisch) energia

Rüstkammer - arsenalo

Rüstung - (Bewaffnung) armado, armaĵo, (Historie: Ritterrüstung) kiraso, (Technik: Schalung) armaturo

Rüstungsausgaben - elspezoj por armado

Rüstungsbeschränkung - limigo de armado

Rüstungsindustrie - industrio de armado

Rüstzeug - armaĵo, rekvizitoj, instrumentaro, (Werkzeug) ilaro, (Ausrüstung) ekipaĵo

rütteln - (schütteln) skui, (erschüttern) ŝanceli, (jemanden aus den Schlaf rütteln) veki iun skuante, skuiĝi

Rütteln - skuo

Rüttler - (Technik: Schüttler) skuigilo