Aldono:Vortaro germana-Esperanto j

< Aldono:Vortaro germana-Esperanto < Vortaro germana-Esperanto j

j.w.d. - fore

ja - jes, eĉ, (bejahend mit dem Kopf nicken) kapjesi, (ja sagen) jesi, diri jes, (da bist du ja) ha, jen vi estas, (Ja doch!) ja!, Ja jes! (Dies vergiss ja nicht!) Tion tute ne forgesu!

ja-Stimme - jesa voĉo

Jabot - ĵaboto

Jacht - jaĥto, jakto, (Jachtfahrt) jaktado

Jachtfahrt - jaktado

Jachtklub - jaĥtklubo

Jachtsegel - (Beisegel, Spinnacker) spinako

Jacke - jako, (eine Jacke anziehen) surmeti jakon

Jackenaufschlag - jakoroverso

Jackenkleid - ĵaketrobo, jakorobo

Jackenknopf - jakobutono

Jackentasche - jakopoŝo, poŝo

Jackett - ĵaketo, jako

Jacobi - Jakobio

Jacobisch - jakobia

Jacquard-Webmaschine - ĵakardo

Jade - (Mineral) jado

Jagd - ĉaso, (auf die Jagd gehen) iri ĉasi, (die Jagd abblasen) kornsignali la ĉasfinon, (die wilde Jagd begann) la infara ĉaso komenciĝis

Jagdaufseher - ĉasgardisto

jagdbar - (Wild) ĉasebla

Jagdbeute - ĉasa predo, (Trophäe) trofso, ĉastrofeo

Jagdfalke - ĉasfalko, girfalko

Jagdflugzeug - ĉasaviadilo

Jagdgebiet - ĉasdistrikto, ĉasejo

Jagdgemeinschaft - ĉasista societo

Jagdgesetz - ĉasleĝo

Jagdgewehr - ĉaspafilo, ĉasfusilo

Jagdgründe - (indianische ewige Jagdgründe, indianisches Jenseits) transejo

Jagdhetze - kurĉaso

Jagdhochstand - altembusko, ĉaslaltembusko

Jagdhorn - (Musikinstrument) ĉaskorno

Jagdhund - ĉashundo, pointero

Jagdhütte - ĉaskabano

Jagdrecht - ĉasleĝaro, ĉasleĝo

Jagdrechtsbestimmungen - ĉasleĝaro

Jagdrevier - ĉasdistrikto, ĉasejo

Jagdruf - halalio

Jagdschein - ĉasatesto

Jagdtasche - ĉassako

Jagdtreiber - alpelanto, ĉasalpelanto, batuisto

Jagdzeit - ĉassezono

Jagen - (das Jagen) ĉasado

jagen - kurĉasi, ĉasi, (treiben) peli, (verfolgen) persekuti, (hasten) hasti, (sich beeilen) rapidi, rapidegi, kuregi, (in die Flucht jagen) forkurigi, (nach dem Geld jagen) avide serĉi la monon, (jagen gehen) iri ĉasi

Jagerei - (Hetzerei) hastado

Jaguar - (Zoologie) jaguaro

Jahr - jaro, (im gleichen Jahr) samjare, en la sama jaro, (im nächsten Jahr, kommendes Jahr) venontjare, venontan jaron, (im vergangenen Jahr) lastan jaron, pasintan jaron, pasintjare, (in diesem Jahr) ĉi-jare, (Jahr für Jahr) jaron post jaro, (ein halbes Jahr) duona jaro, (in jungen Jahren) en la junaĝo

jahraus-jahrein - ĉiujare denove, (immer wieder) ĉiam denove, (unaufhörlich) senĉese, (Jahr für Jahr) jaron post jaro

Jahrbuch - almanako, jarlibro

Jahrbücher - analoj, jarlibroj

jahrelang - multjara, dum jaroj, tra jaroj

Jahresabonnement - tutjara abono, jarabono

Jahresabschluss - (Finanzwesen) jarfina bilanco

Jahresabschluß - jarfina bilanco

Jahresbericht - jarraporto, jara raporto

Jahresbilanz - jarfina bilanco

Jahresfeier - jara jubileo, jara soleno

Jahreskapazität - jara kapacito

Jahresproduktion - jara produktado

Jahresring - (im Baumstamm) jarringo

Jahresschluss - jarfino, (zum Jahresschluss) jarfine

Jahrestag - datreveno, datrevena tago, jubileo

Jahreswechsel - komenciĝo de la nova jaro, (Neujahr) novjaro

Jahreswende - komencigo de la nova jaro, (Neujahr) novjaro

Jahreszahl - dato, jardato, jarnumero

Jahreszeit - sezono

Jahrfeier - jarfesto, jara datreveno

Jahrgang - (Wein) jaro, vinjaro, (Militär) aĝogrupo, (Zeitungswesen) jarkolekto, jarserio

Jahrhundert - centjaro, jarcento, (im dritten Jahrhundert) en la tria jarcento

jahrhundertealt - jarcenta, multjarcenta

jahrhundertelang - dum daŭro de jarcentoj, daŭranta jarcentojn

Jahrhundertwende - komenciĝo de la nova jarcento

Jahrmarkt - jarfoiro, (Kirmes) kermeso

Jahrtausend - jarmilo

Jahrzehnt - jardeko

Jak - (Zoologie: Yak) gruntbovo, (Wildrind) poefago

Jakarta - Ĝakarto

Jalousie - ĵaluzio, latŝutro, rulkurteno, (Rolladen) latkurteno

Jamaika - Jamajko, Ĵamajko

Jambe - jambo

Jambus - jambo

Jammer - ĝemo, (Klage) lamentado, plendo, (Elend) mizero, (Kummer) aflikto, (Ärger) ĉagreno

Jammergeschrei - lamenta kriado

Jammergestalt - mizerulo, tipo de mizerulo

jammern - ĝemi, ploregi, lamenti, (klagen) plendi

jammerschade - bedaŭrindege, treege domaĝe

jammervoll - (elend) mizera

Jamswurzel - ignamo

Jangtse-Fluß - BluaRivero

Jangtsekiang - BluaRivero

Janitschar - janiĉaro

Janitschare - janiĉaro

Janker - jako

Januar - januaro, (im Januar) en januaro

Japan - Japanio, Japanlando, Nipono

Japaner - japano

japanisch - japana

Japanologe - japanologo

Japanologie - japanologio

Japanseide - ponĝeo

japsen - stertori, serĉi spiron

Jargon - ĵargono, (Slang) slango

Jargonbenutzen - slangi

Jasmin - (Botanik) jasmeno

Jaspis (Halbedelstein) - jaspiso, jaspo

Jauche - sterkakvo, likva sterko

Jauchegrube - kloako, sterkakva fosejo

Jauchewagen - sterkakva ĉaro

jauchzen - ĝojegi, ĝojkrii, jubili

Jauchzen - ĝojkrii, (jubilieren) jubili

Jauchzer - ĝojkrio

jaulen - hurleti, (Wolf) hojli

Java - (Insel) Javo

Javaner - (Bewohner der Insel Java) javano

javanisch - java

Javano - javano

jawohl - jes, ja, (ohne Zweifel) sendube, certe

Jawort - (jemanden sein Jawort geben) deklari al iu sian konsenton, (Beiratsantrag) akcepti ies edziĝopropanon, (bei der Trauung) fari la edzecan ĵuron, doni la jes-vorton

Jazz - ĵazo, ĝazo, (Jazzschule) bopo, (Jazz-Orchester) ĵazorkestro, (Jazzband) ĵazbando, (Jazzklub) ĵazklubo

Jazz-Musiker - ĵazisto

Jazz-Schule - bopo

Jazzband - ĝazbando, ĵazbando

Jazzbatterie - (Schlagzeug, Drums) drumo

Jazzer - ĵazisto

Jazzkapelle - ĝazbando, ĵazbando

jdieser - tiu

je - je, ju, (je nachdem) laŭ tio, (je Stunde) pohore, (je zur Hälfte) po duone, (je zwei) po du ,(Einteilung) po, (je drei Mann) po tri personoj, (sie bekamen je einen Apfel) ili ricevis po unu pomo, (je nachdem) laŭ tio, ĉu...,depende de tio

je...desto - ju...des, (je eher, desto besser) ju pli frue, des pli bone

Jeans - ĝinzo, ĵinzo, vakera pantalono, (Jeansrock) ĵinzjupo

jede - (jede Woche) ĉiun semajnon, ĉiusemajne, (in jedem Fall) en ĉiu okazo, en ĉiu kazo, (jede, jeder, jedes) (Person) ĉiu, (Sache) ĉio

jedebeliebige - ĉiu ajn

jedenfalls - (allenfalls) ĉiukaze, (auf jeden Fall) ĉiuokaze, ĉiaokaze, (evident) evidente

jeder - ajna, ĉiu, (jeder beliebige) ĉiu ajn, (jeder einzelne) ĉiu homo, ĉiu unuopa homo, (jeder von ihnen) ĉiu el ili, (jeder von beiden) ĉiu el ambaŭ, (zu jeder Zeit) ĉiutempe, (zu jeder beliebigen Zeit) en kiu ajn tempo

jederart - ĉia

jederlei - ĉia

jedermann - ĉiu, (jeder beliebige) ĉiu ajn

jedermanns - ĉies

Jedermannsliebchen - ĉiesulino

Jedermannssache - ĉiesaĵo

jederzeit - ĉiutempe, (immer) ĉiam

jedes - ĉies, ĉio, (jedesmal) ĉiufoje

jedesmal - ĉiufoje

jedoch - do, (aber) sed, (dennoch) tamen

jedwede - (auch: jedweder, jedwedes (jeder Art) ĉiuspeca

jedweder - ĉia, ĉiuspeca

jedwedes - ĉiuspeca

Jeep - (Kfz) ĵipo

jegliche - (auch: jeglicher, jegliches) (Sache) ĉia, (alles) ĉio

jeglicher - ĉia, ĉiu

jeher - (von jeher) de ĉiam, (seit langer Zeit) de tre longa tempo

Jehova - (Sekte) Jehovo

Jelängerjelieber - kaprifolio

jemals - iam, iam ajn

jemand - iu, (mit jemand anderem) kun iu alia, (jemand anderes) aliulo

jemandem jemanden auf den Hals hetzen - transdoni iun al iu

jemandes - (irgend jemandes) ies

Jemen - Jemeno

jemenitisch - jemena

Jen - (Yen, japanisches Geld) jeno, eno

jene - (auch: jener, jenes) tiu, (Plural) tiuj, (dieser oder jener) tiu aŭ alia, (zu jener Zeit) en tiu tempo, tiutempe

jener - tiu

jenes - tio, tiu

Jenissej - Jenisejo

Jenissej-Busen - Jeniseja Golfo

jenseitig - transa, transtera, (das jenseitigee Ufer) la transa bordo

Jenseitiges - transaĵo

Jenseits - (Religion) transejo, alia mondo, transtombo, transtombejo, (im Jenseits) transe, (ins Jenseits hinein) entransejen

jenseits - trans, transe de, transen, sur la alia flanko

Jericho - Jeriĥo, Jeriko

Jerichorose - (Botanik) anastatiko

Jersey - (Textil) ĵerzo, (Dress) ĵerzo, spartĵerzo

Jerusalem - Jerusalemo

Jesuit - jezuito, (Jesuitenorden) jezuita ordeno

Jesuiten-Orden - (Religion) jezuita ordeno

jesuitisch - jezuita

jesus - (Jesus Christus) mesio, jesuo, Jesuo Kristo

Jet - (Flugwesen) jeto

Jetliner - (Flugwesen) jeto

Jeton - ĵetono

Jett - gagato

jetzig - nuna, nuntempa, (in der jetzigen Zeit) en la nuna tempo, en la nuntempo, nuntempe

jetzt - nun, ĉitempe, (bis jetzt) ĝis nun, (von jetzt ab) ekde nun, (jetzt eben, gerade jetzt) ĵus, (jetzt gleich) ĝuste nun, (sofort) tuj, (jetzt oder nie) aŭ nun aŭ neniam

Jetzt - nuneco, nuno

jetztmalig - nunfoja, (Adverb) nunfoje

jeweilig - respektiva, (jedesmal) ĉiufoje

jeweils - (von Fall zu Fall) pokaze, (nach Bedarf) laŭbezone, (jedesmal) ĉiufoje

jiddisch - jida, (jiddische Sprache) jida lingvo

Jiddisch - jido

Jigger - ĵigro

Jiu-Jitsu - (Selbstverteidigung) ĵiuĵico

Jo-jo - (Spiel) jojoo

Job - okazolaboro

jobben - okazelabori

Joch - (Bergsattel) transpasejo, montotranspasejo, (zum Tiere Einspannen) jugo, jugaĵo, (Schulterjoch) vekto

Jochbein - (Anatomie) zigomo

Jochblattgewächse - zigofilacoj

Jockey - (Sport) ĵokeo

Jod - jodo

jodeln - jodli

jodhaltig - jodhava

jodieren - jodi

Jodler - (das Jodeln, Jodlerei) jodlado, (Person) jodlanto

Jodoform - jodoformo

Jodol - (Jodlösung) jodolo

Jodtinktur - (Pharmacie) jodtinkturo

Joga - jogo, (auf Jogaart) jogmaniere

Joga-Anhänger - jogano

Jogaanhänger - jogano

Jogaübungen - jogaj ekzercadoj

joggen - troti, troteti; ("ĵogi" tre dubindas: ĝi ne aperas en PIV, ReVo, kaj multaj aliaj vortaroj, nek en google-serĉoj)

Joghurt - jahurto, jogurto

Jogi - (Joga-Anhänger) jogano

Johanna - anno

Johannes - johano

Johannisbeere - ribo, (schwarz) nigra ribo, (rot) ruĝa ribo, (Johannisbeer-Strauch) riboarbedo, (Johannisbeerwein) kasiso

Johannisbeerlikör - kasiso

Johannisbeerstrauch - riboarbedo, ribujo

Johannisbeerwein - ribovino

Johannisbrot - (Frucht) karobo, (Johannisbrotbaum) karobarbo

Johannisbrot-Baum - karobarbo

Johannisbrotbaum - karobarbo

Johanniskraut - (Botanik) hiperiko

Johanniskrautgewächse - hiperikacoj

Johannistag - tago de Sankta Johano

Johanniswürmchen - (Zoologie) lampiro, lumvermeto

Johanniter - ano de Johanitroordeno, johanitrano

Johanniterorden - Johanitroordeno

johlen - kriaĉi, (schreien) kriegi

Jojo - diabolo

Joker - (Kartenspiel) ĵokero

Jokohama - Jokohamo

Jolle - (Boot) jolo

Jon - jono

Jongleur - ĵonglisto

jonglieren - ĵongli

Jongliergegenstand - ĵonglaĵo

jonisch - ionia, (Architektur) ionika

jonisieren - jonigi, jonizi

Jonosphäre - jonosfero

Jonquille - jonkvilo

Joppe - (Jacke) jako

Jordan - Jordano

Jordanien - (Staat) Jordanio

Jordanier - jordaniano

Josef - jozefo

Jota - (griech.Buchstabe j) jota

Joule - (Einheit für Energie) ĵulo

Journal - ĵurnalo, (Zeitschrift) ilustrita revuo, (Buchhaltung) ĵurnalo, tagregistro

Journalismus - ĵurnalismo

Journalist - gazetisto, ĵurnalisto, (Publizist) publicisto

journalista - ĵurnalista

Journalistik - ĵurnalistiko

journalistisch - ĵurnalista

jovial - joviala, ŝercema, (fröhlich) gajema, (heiter) serena, (leutselig) afabla, bonvolema

Jovialität - jovialeco, (Fröhlichkeit) gajemo, (Heiterkeit) sereno, (Freundlichkeit) afableco

Joystick - (EDV) stirstango

Jubel - jubilo, jubilado, (Freude) ĝojego, ĝojkriado

Jubelfeier - jubileo

Jubelfest - jubileo

Jubelgesang - jubila kanto, (Siegeslied) peano

Jubeljahr - jubileo

jubeln - ĝojkrii, jubili, triumfi

Jubilar - jubileulo

jubilieren - jubili, ĝojkrii

Jubiläum - datreveno, jubileo

Jubiläumsjahr - jubilea jaro

Jubiläumsmünze - jubilea monero

Jubiläumsveranstaltung - jubilea aranĝo

Juchten - jufto

jucken - grateti, juki, (sich jucken) sin grateti, (meine Hand juckt) mia mano jukas

Juckflechte - ekzemo, (Medizin) prurigo

Juckreiz - (Medizin) prurito

Judaismus - judaismo, judismo

Jude - judo, (israelitischer Jude) hebreo

Judea - Judeo

Juden-Deutsch - jido

Judenabneigung - (Antisemitismus) antisemitismo

Judendeutsch - jido

Judendorn - jujubarbo

Judenfeind - (Antisemit) antisemito

judenfeindlich - antisemita

Judenfeindlichkeit - antisemitismo

Judenfreund - judamiko, filosemito

Judentum - (Gesamtjudentum) judaro, (Religion) judismo, judaismo

Judenverfolgung - judopersekuto, pogromo

Judenviertel - judejo, judokvartalo, geto, getto

Judo - (Kampf-Sport) ĵudo

Judo-Sportler - ĵudisto

Judo-Treibender - ĵudisto

Judoka - (Judosportler) ĵudisto

Judomatte - tatamo

Judosportler - (Judoka) ĵudisto

Judäa - Judujo

Jugend - (Lebensalter) junaĝo, juneco, (junge Menschen) junularo, gejunuloj, (die Jugend von heute) la nuntempa junularo, (in meiner Jugend) en mia junaĝo, (von Jugend auf) ekde junaĝo, ekde juneco

Jugendalter - junaĝo

Jugendamt - junulofico

Jugendbewegung - (Historie) junulara movado

Jugendempfang - porjunulara akcepto

Jugendfreund - amiko de la juneco

Jugendgefährte - kunulo dum junaĝo

Jugendgericht - tribunalo por neplenaĝuloj

Jugendheim - junulhejmo

Jugendherberge - junulgastejo

Jugendjahre - junaĝaj jaroj

Jugendkraft - junaĝa forto, junula forto

Jugendkriminalität - junulara kriminaleco

jugendlich - juna, juneca, juvenila, (jung aussehend) junaspekta

Jugendliche - gejunuloj, (Jugendliche, jugendliche Frau) junulino, adoleskantino, (nicht Volljährige) neplenaĝuloj

Jugendlicher - juneculo, junulo, adoleskanto

Jugendlichkeit - juneco

Jugendliebe - unua amo, (Person) unua amato

Jugendliteratur - porjunulara literaturo

Jugendmannschaft - junula teamo

Jugendschriften - libroj por la junularo

Jugendseminar - junulara seminario

Jugendstil - secesio

Jugendstreich - junula petolaĵo

Jugendtreffen - junulara renkontiĝo

Jugendweihe - junularsolenaĵo

Jugendzeit - juneco, junaĝo

Jugendzeltlager - junulara tendaro

Jugendzentrum - junulara centro

Jugoslawe - jugoslavo, sudslavo

Jugoslawien - Jugoslavio, Jugoslavujo

jugoslawisch - jugoslava, sudslava

Jugularis - jugularo

juhu - hura

Jujube - jujubo

Jujubenbaum - jujubarbo

Jukebox - gramofonaŭtomato

Julep - (Pfeffenrinzgetränk) julepo

Juli - (Monat) julio

julianisch - juliana, (Julianischer Kalender) julia kalendaro

Jumbo - jeto, (Jumbojet) jumbojeto

jung - juna, (jugendlich) juneca, (jung sein) juni, esti juna, (jung werden) juniĝi, fariĝi juna, (jung aussehend) junaspekta, (er starb jung, er starb in jungenen Jahren) li mortis juna

Jungbrunnen - (im übertragenden Sinne) fonto de rejuniĝo

Junge - knabo, (Bube) bubo

Jungen - kovitaro

jungenhaft - knabeca

Jungenstreich - knaba petolaĵo, bubaĵo

Junges - (von Tieren) ido

Jungfer - virgulino, (alte Jungfer) maljuna knabino, (eine alte Jungfer werden) ne ricevi edzon

Jungfernfahrt - (plej) unua vojaĝo

Jungfernhäutchen - (Anatomie) himeno

Jungfernrede - debuta parolado

Jungfernzeugung - (Biologie, Religion) partenogenezo

Jungfrau - virgino, virgo, virgulino, (Astronomie) Virgo, (die Jungfrau von Orleans) la virgulino de Orleaco

Jungfrauen-Verführung - (Religion) hierogamio

Jungfrauenzeugung - partenogenezo

jungfräulich - virga, (jungfräulicher Boden) virga tero

Jungfräulichkeit - virgeco

Junggeselle - fraŭlo

Junggesellendasein - fraŭleco

Junggesellenleben - fraŭla vivo, fraŭla vivomaniero, fraŭleco

Jungholz - junarbaro, juna arbaro

Jungpferd - (Militär, Remonte) remonto, (Jungpferde anmustern) remonti

Jungpflanze - arbido

Jungsein - juneco

Jungsteinzeit - (Geologie) neolitiko

Jungverheirateter - novebakita edzo

Jungvermählte - novgeedziĝitoj

Jungvieh - junaj brutoj

Juni - (Monat) junio

junior - (Namenszusatz) la juna, la pli juna

Junior - junioro, (Juniorennannschaft) junula teamo

Junker - junkro

Junkertum - feŭdalismo

Junktur - junto

Jupiter - (Astronomie) Jupitero

Jupon - subjupo

Jura - (Rechtswesen) juro, juroscienco, (Jura studieren) studi jurosciencon, (Geographie) ĵuraso, (Geologie) juraso, (Juraformation) jurasa formacio, (der Fränkische Jura) la Frankonia Ĵuraso

Jurisdiktion - (Rechtswesen) jurisdikcio

Jurisprudenz - (Rechtswesen) jurisprudenco

Jurist - juristo

juristisch - jura, (Juristischee Fakultät) jura fakultato

juristischePerson - jurapersono

Jury - ĵurio, (alle Richter) juĝistaro

just - (soeben) ĵus, (gerade das) ĝuste tio

justieren - (Technik) ĝustigi, egaligi

Justierung - ĝustigo

Justifikation - (Rechtfertigung) pravigo

justifizieren - (rechtfertigen) pravigi

Justiz - (Rechtspflege) justeco, justico

Justizbeamter - pretoro

Justizgrundrecht - (Rechtswesen) justicbasa rajto

Justizirrtum - justicoeraro

Justizminister - justicministro

Justizministerium - ministerio pri justico, justicministerio

Justizmord - ekzekuto pro juĝeraro

Justizwesen - administrado de justeco

Jute - (Textil) juto, (indischer Hanf) hinda kanabo

Jutefaser - juto

Jutegewebe - jutoteksaĵo

juvenil - (jugendlich) juvenila

Juwel - juvelo, kapolo, (Schmuckstück) ornamaĵo

Juwelen - juvelaro

Juwelenkästchen - juvelujo

Juwelier - gemisto, juvelisto

Juweliergeschäft - juvelejo, juvelbutiko

Juwelierladen - juvelejo

Juwelierwaren - juvelaĵoj

- (Scherz) farsaĵo, ŝerco, (Streich) petolaĵo, (einen Jŭ machen, scherzen) fari ŝercon, ŝerci

jŭen - (scherzen) ŝerci

jwd - fore

Jäckchen - jaketo

Jäger - ĉasisto, (Flugwesen) ĉasaviadilo

Jägerei - (Jagdausübung, Jagen) ĉasado

Jägerlatein - ĉasistaj fabeloj, blago

jäh - abrupta, (hitzig) vehementa, (steil) kruta, (plötzlich) subita, (schroff, brüsk) bruska

jählings - abrupte, (plötzlich) subite, tute subite

jähren - (sich jähren) jariĝi, (es jährt sich dass) jam pasis jaro de post ...

Jähren - jariĝo

jährig - jara

jährlich - (Adjektiv) ĉiujara, (Adverb) ĉiujare

Jährling - (einjähriges Tier) unujara besto, (einjährige Pflanze) unujara planto

Jährung - jariĝo

Jähzorn - koleremo, ekkoleremo

jähzornig - ekkolerema, kolera, kolerema, kolerika, (hitzig) flamiĝema, (aufbrausend) kolerika

jämmerlich - mizera, (abscheulich) abomeninda

jäten - sarki

Jörg - jorko

jüdisch - juda, (hebräisch) hebrea, (jüdisch-deutsch) jida

jüdisch-deutsch - jida

Jünger - disĉiplo, (Adept) adepto, (Religion) apostolo, (Jünger Jesu) apostolo

Jüngere - (der Jüngere) junioro, la pli juna

Jüngling - junulo, (Halbwüchsiger) adoleskanto, (junger Mann) juna viro

Jünglingsalter - adoleskanteco, junula aĝo

jünglingshaft - kiel junulo, en junula maniero

jüngst - plej juna, (unlängst) antaŭ, antaŭ nelonge, (die jüngsten Taten) la plej lastaj agoj, (in jüngster Zeit) en plej lasta tempo, (jüngstes Gericht) Lasta Juĝo

jüngste - ĵusa

Jütland - Jutlando