obsolescencia

1. apenaŭuzateco 2. antikveco, malaktual(iĝint)wco, elaktualiĝinteco, malnoviĝinteco, elmodiĝinteco, eksmodeco, alitempeco, kaduk(iĝint)eco.