infaneduko

1 Arto instrui k eduki la infanojn: aktiva, pasiva infaneduko. Sin. edukarto. 2 Scienco pri tia instruado: infaneduka traktato.