Aldono:Vortaro angla-Esperanto a: Malsamoj inter versioj

sen resumo de redaktoj
'''[[adhesion]]''' - fiksiĝo; kroĉiĝo; alteniĝo; aliĝo; algluiĝo
 
'''[[adhesive]]''' - gluo; gluaĵo; glueca; algluiĝa; algluiĝema; alteniĝa; '''adhesive tape''' - glubendo
 
'''[[adhesiveness]]''' - glueco
'''[[advert]]''' - reklamo; anonco
 
'''[[advertise]]''', '''[[advertize]]''' - reklami; afiŝi; anonci; publikigi; diskonigi; '''advertising''' - gerundio kaj participo de "advertise", "advertize"; reklamo(j); reklamcela; '''advertising account''' - kliento de reklamagentejo; '''advertising agency''' ''aŭ'' '''... company''' ''aŭ'' '''.. firm''' - reklamagentejo; '''advertising blocker''' - reklamblokilo; '''advertising campaign''' - reklamkampanjo; '''advertising copywriter''' -reklamredaktisto; '''advertising copywriting''' - reklamredaktado; '''advertising department''' - reklamfako; '''advertising executive''' - kadro de reklamagentejo; '''advertising hoarding''' - reklamtabulo; '''advertising leaflet''' - prospekto; '''advertising professional''' - profesia reklamisto; '''advertising rate''' - reklamtarifo; '''advertising revenue''' - enspezo deel reklamoj; '''advertising space''' - reklamspaco
 
'''[[advertisement]]''' - reklamo; reklamaĵo; afiŝo; '''an advertisement for something''' - reklamo pri io
'''[[agent]]''' - agento; peranto; peristo; perilo; peraĵo; aganto; makleristo; ..ano; ..isto; ..igaĵo; reakciigaĵo; substanco; '''agent provocateur''' - provokisto; '''therapeutic agent''' - terapeŭtika aganto
 
'''[[agglomeration]]''' - aglomeraĵo; '''urban agglomeration''' - urbego
 
'''[[agglutinant]]''' - aglutinaĵo
'''[[allegiance]]''' - aliĝo; aparteneco; lojaleco; '''claim allegiance to a group''' - aserti sian aliĝon al grupo; '''swear allegiance to a group''' - ĵure aliĝi al grupo
 
'''[[allege]]''' - aserti ke; preteksti; pretendi ke; akuzi ke; imputi; '''alleged''' - preterito kaj participo de "allege"; supozata; laŭdira; laŭdire; '''the crimes alleged against those arrested''' - la krimoj imputitaj al la arestitoj; '''they were arrested because of alleged links to terrorists''' ''aŭ'' '''they were arrested for alleged ties to terrorists''' - ili estis arestitaj pro akuzo pri ligoj kun teroristoj ''aŭ'' ili estis arestitaj pro akuzo ke ili havas ligojn kun teroristoj; '''alleged members of organised crime groups''' - laŭdiraj mafianoj; '''alleged use of chemical weapons''' - laŭdiraasertita uzo de kemiaj armiloj
 
'''[[allegedly]]''' -supoze; laŭdire; oni akuzis, ke
'''[[altimeter]]''' - altometro
 
'''[[altitude]]''' - altitudo; alteco; '''at an altitude of more than four thousand metres''' - je altitudo de pli ol kvar mil metroj
 
'''[[alto]]''' - aldo; aldisto
'''[[any]]''' - iu; iu ajn; ajna; iuj; iuj ajn; iu(j) ..., kiuj; kia ajn; se iu; ia(j); ia(j) ajn; io; io ajn; iom (da); iom ajn (da); ioma; ĉia(j); ĉia ajn; ĉiu(j) ..., kiu(j); eventuala(j); iel ajn; se iu ..., tiu; se estas
 
: <font color="red">frazoj kun ia, iom, iu</font> - '''any attempt to split the organization will fail''' - se iu provos fendi la organizaĵon, tiu malsukcesos; '''any attempt to use public funds for this purpose would be illegal''' - se iu provus uzi la publikan monon por ĉi tiu celo, tio estus kontraŭleĝa; '''any color''' ''aŭ'' '''any colour''' - iu ajn koloro; '''any deputy who has a private interest in any measure, shall disclose it''' - se iu deputito havas privatan intereson pri iu leĝpropono, tiu sciigos ĝin; '''I can't really remember when I last had any hope''' - mi ne klare memoras la lastan fojon kiam mi iom havis esperon; '''our country no longer has any imperial ambitions''' - nia lando jam ne havas iujn ajn imperiajn ambiciojn; '''you have to work hard to achieve any measure of success''' - oni devas penlabori por atingi iom ajn da sukceso; '''have they taken any measures to protect their orchards?''' - ĉu ili faris iajn aranĝojn por ŝirmi siajn hortojn; '''any one''' - iu ajn el; iu aparta; '''any or all''' - iuj aŭ ĉiuj el; '''any other''' - iu (ajn) alia; '''any other way''' - alie; (per) iu ajn alia metodo; (per) iu ajn alia maniero; '''any particular reason''' - iu aparta kialo; '''any single incident''' - iu aparta okazintaĵo; '''any such''' - iaĉia tia; '''any such move''' - iaĉia tia faro; iaĉia tia iniciato;
 
: <font color="red">frazoj kun ĉia, ĉie, ĉiu</font> - '''any and all''' ''aŭ'' '''any and every''' - ĉiaspeca; ĉiu kaj ĉia; '''community members vow to fight any attempt to close the Center''' - Komunumanoj ĵuras kontraŭbatali ĉiujn provojn fermi la Centron; '''the government sees any attempt to divide the country as treason''' - la registaro rigardas ĉiun provon dividi la landon kiel ŝtatperfidon; '''lose any hope of something''' - perdi ĉian esperon pri io; '''lose any hope of doing something''' - perdi ĉian esperon fari ion; '''any measures to conserve energy can indirectly cut greenhouse gases''' - ĉiaj aranĝoj por konservi energion povas nerekte malpliigi forcejajn gasojn; '''scattered about any old how''' - disĵetitaj ĉie-mise; '''any sane person''' - ĉiu prudenta persono; '''any talk about ...''' ''aŭ'' '''any talk of ...''' - ĉiuj paroloj pri ...; '''we have many options, like any nations do''' - ni havas multajn elektojn, kiel havas ĉiuj nacioj; '''in any election, a high profile endorsement has a considerable impact''' - en ĉiu elektado, rekomendo de eminentulo havas konsiderindan efikon
'''[[apartheid]]''' - <FONT COLOR="red">sudafrika</FONT> rasapartismo; '''under apartheid''' - en la epoko de rasapartismo; dum la rasapartisma reĝimo; <FONT COLOR="red">politiko de socia apartigado</FONT> apartismo
 
'''[[apartment]]''' - apartamento; '''apartments''' - apartamentoj; ĉambraro; '''apartment block''' - bloko de apartamentoj; '''apartment building''' - apartamentaro; loĝbloko; loĝturo; domturo; '''apartment complex''' - apartamenta kvartalo; '''apartment hotel''' - apartamenta hotelo; '''apartment house''' - apartamenta vilao
 
'''[[apathetic]]''' - apatia
: '''at last''' - fine; finfine; '''at last year's congress''' - ĉe la pasintjara kongreso; ĉe la kongreso de la pasinta jaro; '''at length''' - amplekse; detale; fine; '''at light speed''' - lumrapide; '''at little cost''' - tre malkare; kontraŭ tre malalta kosto; '''at loggerheads''' - disputi; konflikti; malpaci; '''at long last''' - finfine; '''at long range''' - de malproksime; de longa distanco; '''at low altitude''' - je malalta altitudo;
 
: : '''at least''' ''aŭ'' '''at the least''' - almenaŭ; ne malpli ol; se ne pli; malpleje; plejmalmulte; minimume; ĉiuokaze; tio estas; kaj tamen; eĉ en la plej malfavora okazo; '''at least I didn't ...''' ''aŭ'' '''at least you ...''' etc '''... didn't ...''' - feliĉe, mi ne ..is ''aŭ'' feliĉe vi ... ktp ... ne ..is; '''at least once''' - almenaŭ unu fojon; minimume (''aŭ'' malpleje) unu fojon; '''at least once every day''' - almenaŭ (''aŭ'' minimume) unu fojon en ĉiu tago; '''the train will be delayed by at least 15 minutes''' - la trajno estos prokrastita dum almenaŭ 15 minutoj; '''the police enjoyed impunity, at least until the death of Mr F. - La polico ĝuis senpunecon, tio estas, ĝis la morto de s-ro F.
 
: '''at Mass''' - dum la Meso; '''at midday''' - je tagmezo; tagmeze; '''at minimum risk''' - kun la plejmalmulta risko; '''at most''' - maksimume; pleje; '''at night''' - nokte; en la nokto; vespere; en la vespero; ptm; '''at nightime''' - nokte; en la nokto; vespere; en la vespero; '''at no charge''' ''aŭ'' '''at no cost''' - senpage; senkoste; '''at no risk''' - senriske; '''at no time''' - neniam; '''at noon''' - je tagmezo; tagmeze;
'''[[aver]]''' - aserti; deklari
 
'''[[average]]''' - averaĝa; averaĝo; mezumo; mezuma; meznivela; meznivelo; mezvalora; mezvaloro; meznombra; meznombro; mezbona; meznombre atingi; mezulo; aritmetika meznombro; ordinara; tipa; kutima; '''to average about ...''' - mezume atingi ...on; '''average age''' - mezuma aĝo; '''average height''' - mezuma staturo; '''average income''' - mezuma enspezo; '''an average man''' ''aŭ'' '''an average person''' - mezulo; ordinarulo; '''the average man in the street''' ''aŭ'' '''the average person in the street''' - mezulo; ordinarulo; '''average number''' - meza nombro; mezuma nombro; meznombro; '''average per capita gdp''' - mezuma malneta enlanda produkto laŭkapa; '''average per capita income''' - mezuma laŭkapa enspezo; '''average price''' - mezuma prezo; '''average rise''' - mezuma kresko; mezuma altiĝo; '''average salary''' - mezuma salajro; '''average wage''' - mezuma salajro; '''grows by an average of 40 a day''' - mezume kreskas je 40 ĉiutage; '''on average''' - mezume; '''members on average pay less than the general public''' - la mezuma membro pagas malpli ol la ĝenerala publiko; '''averaging''' - kiu meznomre atingas
 
'''[[averral]]''' - aserto; deklaro
6 810

redaktoj