Glückwunsch

bondeziro, gratulo, (jemanden seinen Glückwunsch aussprechen) prezenti al iu sian gratulon