Galicujo

Regiono, norde de Karpatoj, dividita inter Pollando k Ukrainio. ☞ Krakovo, Lvovo.