prezentado, prezento, retorikaĵo, (Theater) prezentaĵo