Gramatike, -it- kondutas ne kiel unu postfiksaĵo, sed kiel du, unu fundamente adjektiva kaj unu fundamente substantiva. Vidu,