Gramatike, -ad- kondutas ne kiel unu postfiksaĵo, sed kiel du, unu fundamente verba kaj unu fundamente substantiva. Vidu,